Передплатити Підтримати

Родимка «не така, як інші»?

Будьте пильні: може виявитися меланомою – злоякісною пухлиною

Підозрілий невус обов’язково покажіть лікарю – дерматологу чи дерматоонкологу. Фото Pinterest

Дивуєтеся, чому, попри зростання захворюваності на Covid-19, чимало українців ігнорують заклики інфекціоністів носити медичні маски і дотримуватися соціальної дистанції? Кожного літа онкодерматологи розтлумачують потенційним пацієнтам, чому не варто «смажитися» на сонці. Через моду на засмагу за останні пів століття захворюваність на меланому зросла на 600%! Однак до цієї поради також дослухаються далеко не всі…

Чим відрізняється рак шкіри від меланоми? Як са­мостійно виявити патоло­гічні зміни? Хто більше ризикує захворіти? На ці та інші запитан­ня під час онлайн-прийому, ор­ганізованого БФ «Таблеточки», відповіла к.м.н., старший на­уковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин шкіри і м’яких тканин Наці­онального ін­ституту раку, онкодерма­толог, онко­хірург Марія Кукушкіна.

За словами лікарки, окремо вирізняють меланому і окремо — рак шкіри. Рак шкіри є менш агресивним порівняно з мела­номою. Виняток — карцинома Меркеля (надзвичайно агре­сивна, але, на щастя, рідкісна первинна пухлина шкіри). Ме­ланома швидко метастазує у лімфатичні вузли і внутрішні ор­гани. Базальноклітинний рак шкіри взагалі не дає метаста­зів, а плоскоклітинний (ці два види раку — найпоширеніші) дає, але не так швидко, як ме­ланома.

Як розпізнати рак шкіри? Як правило, пухлина має ви­гляд рожевої плями або роже­вого вузлика на ділянках шкі­ри, які найчастіше піддаються сонячному опроміненню: об­личчі, лисині (у чоловіків), кис­тях рук, зоні декольте (у жінок). В окремих випадках — рубця (травми не було, а слід на шкірі білого або світло-рожевого ко­льору є).

Увага! «Підозрілі новоутво­рення на шкірі не завжди є зло­якісною пухлиною, — заспокоює онколог. — Наприклад, пацієн­ти часто звертаються зі себо­рейними кератомами. Це — до­броякісні і абсолютно безпечні новоутворення, які ніколи не переродяться у злоякісні. У лю­дей старшого віку на відкри­тих ділянках тіла може виник­нути актинічний кератоз. Це ураження шкіри вважається пе­редраковим станом. Має ви­гляд рожевих невеликих плям з нечіткими „рваними“ контура­ми. Шкіра на уражених ділянках злущується. Лусочки — сірого кольору. Таким пацієнтам при­значаємо спеціальні креми, які дозволяють зупинити патоло­гічний процес».

Як розпізнати меланому? Онкодерматолог радить до­тримуватися правила «гидкого каченяти». Більшість родимок на нашому тілі є однотипни­ми. Можуть бути маленькими і пласкими або трошки більшими й випуклими. Якщо з’являється родимка, яка за своїм виглядом відрізняється від інших, варто звернути на неї увагу і за най­менших сумнівів — показати лі­карю.

Ознаки меланоми:

— асиметрія;

— нерівні, зубчасті краї;

— нерівномірне забарвлення (від світлого до чорного);

— великий розмір (понад 6 мм);

— зміни у розмірі, кольорі чи структурі.

Ось чому онкодермато­лог закликає не робити татую­вань — за малюнком можна не розгледіти злоякісної пухлини! Зверніть також увагу, що мела­нома може з’явитися під нігтем (ніготь почорніє. — Авт.).

Фактори ризику розвитку меланоми:

— І-ІІ фототип шкіри (люди зі світлою шкірою, волоссям та очима, «веснянками»; лю­дина не може засмагнути — відразу «згорає» на сонці або перед тим, як засмагнути, обов’язково мусить отримати сонячний опік);

— діагностована мелано­ма чи рак шкіри у щонайменше двох родичів першої лінії;

— меланома в анамнезі (у кожного двадцятого хворого протягом життя виникає дру­га пухлина, і ці два випадки не пов’язані між собою);

— вік старше 60 років;

— імуносупресія після тран­сплантації органів;

— часте відвідування соля­ріїв. У багатьох країнах солярії забороняється відвідувати до 18, а подекуди — до 25 років. «У відомої американської акторки Енн Гетевей (очі і волосся у неї темні, але шкіра — бліда) у ро­дині було кілька випадків раку шкіри, — наводить приклад Ма­рія Кукушкіна. — Знаючи про це, ніколи не засмагає (розповіда­ла про це в інтерв’ю). Щоб до­бре виглядати на світських за­ходах, користується кремами для автозасмаги».

Скільки є стадій мелано­ми? «Чотири. І ділиться на Іа і Ів стадію. Стадія Іа має чудо­вий прогноз і практично ніколи не дає метастазів. Але у моїй 20-річній практиці було п’ятеро пацієнтів, в яких діагноз був підтверджений у кількох лабо­раторіях, однак захворювання у них прогресувало. Звісно, чим менша стадія, тим кращий про­гноз», — каже фахівець зі злоя­кісних пухлин шкіри.

Лікування виявилося успіш­ним, людина одужала. Що далі?

— повинна стежити, чи не з’явилися якісь плями, кра­почки, ущільнення, вузлики на тому місці, де була пухлина або поряд із цим місцем;

— раз на місяць пальпувати лімфовузли;

— регулярно оглядати всі ро­димки на тілі;

— раз на рік відвідувати дер­матолога, який проведе цифро­ву дерматоскопію (комп'ютер «запам'ятає» всі невуси, їх роз­мір, забарвлення, розташуван­ня, що дозволить об’єктивно моніторити динаміку змін);

— якщо пухлина була вида­лена на стадії Т2 В (при перших двох немає сенсу), таким па­цієнтам рекомендується пері­одично здавати аналіз на он­комаркер S 100 протеїн. Якщо виявиться підвищеним (але врахуйте, що результати мо­жуть бути хибно позитивними, зокрема після перенесеного ін­сульту чи травми голови, або хибно негативними), потрібно пройти ряд обстежень: ПЕТ, КТ тощо.

Як правильно проводити швидку самоперевірку?

— «Огляньте волосяну час­тину голови, використовуючи дзеркало і фен, щоб не пропус­тити жодної ділянки, — радить лікарка;

— таньте перед дзеркалом у повний зріст, огляньте лікті, пе­редпліччя та плечі з обох боків;

— огляньте шию і грудну кліт­ку. Жінкам також необхідно об­стежувати шкіру під грудьми;

— поверніться спиною до дзеркала у повний зріст. З до­помогою маленького люстерка огляньте спину і задню частину шиї та плечей;

— не забудьте перевірити поперек, сідниці і задню части­ну ніг;

попросіть рідних оглянути ваше тіло на предмет виявлен­ня підозрілих родимок".

Чи варто профілактично видаляти родимки ?

«Ніде у світі такого не ро­блять. Є три показання до ви­далення:

— підозра на меланому (фак­тично у пацієнта діагностують меланому, а після видалення пухлини гістологічно підтвер­джують діагноз. — Авт.);

— невус стає естетичною проблемою (наприклад, у лю­дини — велика родимка на об­личчі);

— родимка постійно травму­ється, кровить