Передплатити Підтримати

«У готелі все має бути не просто «Ок», а «вау»

Вітчизняні курорти намагатимуться максимально догодити своїм клієнтам

Втомлені від карантину українці вже придивляються до місць відпочинку на вітчизняних морських та гірських курортах. До яких змін в обслуговуванні та ціні слід бути готовими відпочивальникам? Із перших уст розповідають власники готелів Карпат та одеських курортів.

Нині особливою увагою туристів користуватимуться ті садиби, готе­лі, котеджі та шале, що віддалені від основних туристичних шляхів і ма­ють невелику кількість місць. Адже до головного критерію комфор­ту відпочивальники додали вимогу безпеки у час пандемії. Тож відпо­чивальники віддаватимуть перева­гу місцям відпочинку, де немає ве­ликого скупчення людей.

«Готелі дещо переформатува­ли роботу згідно з новими санітар­ними умовами, які діятимуть на час карантину і мають гарантувати ту­ристам безпеку. Готельєри змуше­ні забезпечити відповідну дистан­цію на рецепції як між працівниками і туристами, так і самими відпочи­вальниками. Адміністратори готелів розповідають, що туристи під час бронювання запитують, як часто проводиться дезінфекція і навіть ці­кавляться засобами, якими дезін­фікують готелі», — каже керівник інтернет-проєкту «Карпати-ін­фо» Ганна Сидоренко.

Згідно з карантинними прото­колами, працівники закладів пови­нні здійснювати обслуговування у масках та рукавичках, прибирання номерів має почастішати із одно­го до двох разів на день, додаєть­ся обов’язкове кварцування. Якщо у готелі є басейн, відстань між ле­жаками має бути збільшена удві­чі. Якщо вимоги не будуть дотрима­ні, заклад можуть закрити. А шансів, що хтось із туристів поскаржиться, — ой як багато…

Тут логічно випливає запитан­ня: оскільки власники готелів зму­шені витрачати більше ресурсів на забезпечення усіх карантинних ви­мог, чи вплине це на ціну відпочин­ку? Адже готелі й так за час каранти­ну зазнали величезних фінансових втрат!

«Не можна однозначно відпові­сти, що ціна на відпочинок зросте чи знизиться. Є фактори, які змушують підвищити ціну (додаткові витра­ти), але є і стримувальні аргумен­ти, адже розуміємо, що платоспро­можність туриста також знизилась. Це літо для готельєрів є своєрідним тестом на вміння привабити до себе гостя. Саме тому деякі бізнесме­ни вдаються до акцій, знижок, хоча фінансово це їм невигідно. Є готе­лі, які не мають фінансової подуш­ки, адже і травневі свята втрачено, і зима була пасивною для туризму, тож у них немає варіантів, як під­вищувати ціну. Хоча більшість готе­льєрів роблять зміни не в цінах, а у пропозиціях, щоб бути більш прива­бливими. Тобто додають певні бону­си, чого раніше не робили. Напри­клад, дарують десерт від закладу до обіду чи безкоштовну годину у сауні тощо. Це додаткова позитив­на емоція, яка впливає на гостя. На­приклад, наш заклад у час каранти­ну надіслав усім постійним клієнтам подарунок поштою: мед і карпат­ський чай. Ми хотіли, щоб люди у цей гнітючий період трохи пораді­ли, згадали про Карпати і не забу­вали про нас», — розповідає пред­ставниця однієї з баз відпочинку Юлія Грицай.

«Є значний відсоток готелів в Одеській області, які підвищили ціну на відпочинок. Вважаємо це недо­цільним кроком, але кожен власник діє, виходячи з особистих можли­востей, фінансових передумов. Це літо буде активним на вітчизняних морських курортах. Тож на брак від­почивальників скаржитись не дове­деться», — каже Роман Кузьменко з Black Sea Hotel Group.

«Відпочивальники зараз купа­ються у пропозиціях, тому в готе­лі все має бути не просто „Ок“, а „вау“! Незважаючи на досвід, впіз­наваність брендів, готельєри по­винні стежити за трендами. А ще порівнювати, а як у конкурентів? Багатьом власникам потрібно змі­нювати психологію сприйняття від­почивальників, але еволюція є, і за кілька років пропозиція вітчизняно­го відпочинку буде помітно якісні­шою», — каже Юлія Грицай.

Світлана Ваврищук