Передплатити Підтримати

Посуха може залишити нас без хліба?

Через відсутність дощів у чорноморській зоні частина посівів пшениці загинула

На Одещині фермер наклав на себе руки, оскільки через посуху повністю загинули по­сіви. Володимир Сердюченко мав в оренді 150 га землі. Аби провести посівну кампа­нію, взяв позику. Але всі по­сіви загинули. Як повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко, у передсмертній записці чоловік написав, що не знає, як розрахуватись з боргами, взятими на посівну, та з пайовиками. Йшлося про суму 900 тис. гривень.

УТІМ, Володимир Сердю­ченко — не єдиний фер­мер, посіви якого повніс­тю знищила посуха. За даними Міністерства розвитку економі­ки, Одеська область мала най­менше опадів, що призвело до критичного стану сільськогос­подарських культур. Втрачени­ми вважаються 148 тис. га посі­вів, що становить 15% всіх площ озимих культур області. З них внаслідок несприятливих по­годних умов загинуло 10% ози­мої пшениці, 62% озимого ріпа­ку та 21% ячменю. Однак самі фермери кажуть, що загинуло до 70% озимої пшениці, а ті пло­щі, які пересіяли, також у пога­ному стані. За словами Павла Бойченка, практично усі агра­рії у Бессарабії (частина Одесь­кої області) не матимуть що зби­рати у цьому сезоні. Ще місяць тому місцева влада зверталась до президента та уряду з про­ханням компенсувати втрати фермерів, адже на такі випад­ки в Аграрному фонді закладено чотири мільярди гривень. У Ки­єві не відмовили — звідти взага­лі не надійшло жодної відповіді.

Та поки у владі заплющують очі на проблеми у сільському господарстві, які виникнуть че­рез посуху, навіть Міжнарод­на рада з зерна (ІGC) перегля­нула свої прогнози на цей рік. У ІGC вважають, що через не­сприятливі погодні умови у чорноморському регіоні Укра­їна збере на 1,2 мільйона тонн зерна менше, аніж прогнозува­ли у березні. Причому скоро­титься саме урожай пшениці. У зв’язку із прогнозним ско­роченням вирощування зер­нових в Україні у 2020/21 МР, експортний потенціал сегмен­ту скоротиться на 3,5 млн тонн порівняно із поточним 2019/20 сезоном. З огляду на те, що у структурі українського експор­ту зернові культури — на друго­му місці (після чорних металів), то від урожаю значною мірою залежать валютні надходжен­ня в Україну. Особливо, якщо врахувати, що через пандемію надходження валюти від заро­бітчан будуть значно меншими, ніж торік.

«Наступний сезон 2020/21 MР, що стартуватиме в Україні за два місяці, буде непростим через збільшення пропозиції зернових у світі, падіння цін на нафту, торговельні та логістичні обмеження внаслідок пандемії. Найскладнішим цей рік буде для виробників кукурудзи — через значні перехідні запаси, розши­рення площ (у тому числі, пе­ресів загиблої озимини) та не­сприятливу цінову кон’юнктуру ринку», — каже аналітик Україн­ського клубу агробізнесу Ва­лентина Кропивко.