Передплатити Підтримати

З коронавірусом боротимуться медики і... поліцейські

У новому бюджеті збільшили видатки на МВС, а також заклали допомогу від МВФ, якої може й не бути

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету на 2020 рік. Фактично, це новий ко­шторис з дірою 298,4 млрд грн (втричі більше, ніж було у старому бюджеті). Відпо­відно до документа, надхо­дження у цьому зменшаться на 119,74 мільярда гривень (на 11%), а видатки зростуть на 82,4. Бюджет розрахо­вували, відштовхуючись від середньорічного курсу 29,5 грн за долар, а також падіння економіки на 3,9% (раніше передбачали, що ВВП зросте на 3,7%). Про те, що країні потрібен новий бюджет, в один голос казали усі економісти та депутати. Однак той варіант, який при­йняли, розкритикували не лише опозиційні депутати, а й деякі «Слуги народу».

У новому варіанті бю­джету урізали практично усі можливі видатки: на освіту, культуру, енергоефек­тивність, благоустрій, розви­ток місцевих громад. За чин­них умов це зрозуміло — країна на мені економічної катастро­фи, тож паски треба затяг­ти усім. Та найбільше обурило те, що і без того чималі видат­ки на МВС збільшили ще на 195 мільйонів.

Видатки на Міністерство охорони здоров’я збільшать на 15 млн, що на сьогодні цілком виправдано. Загалом у бюдже­ті передбачено 64,67 мільярда гривень на спеціальний фонд протидії коронавірусу. Ще по­над 19 мільярдів додатково отримає Міністерство соцпо­літики. З них лише на однора­зову виплату 1000 грн пенсі­онерам піде більше половини цієї суми. Та найбільше отри­мало Міністерство фінансів — 71,2 млрд грн. Та найцікавіше, що до цієї суми внесли навіть потенційні позики міжнарод­них організацій. «У цьому бю­джеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових орга­нізацій, у тому числі пряму бю­джетну підтримку МВФ. Під­тримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу, заро­бітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструк­туру», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Тобто анти­коломойський закон, який ви­магає МВФ в обмін на допомо­гу, ще не прийняли, але гроші фонду уже навіть заклали у бю­джет. Це стало однією з при­чин, чому проти цього закону проголосувала депутатка від «Слуги народу» Лада Булах.

«Кредиту МВФ ще не маємо (і ніхто нам це ще не обіцяв), але вже запланували, як витра­чатимемо ці віртуальні кошти в бюджеті-2020. Я наважусь спростувати деякі видатки, які жодним чином не впливають на непоширення інфекції: піль­гова державна іпотека пересе­ленцям та учасникам АТО, або разова надбавка 1000 грн пен­сіонерам у яких пенсія менше 5 тис грн — це майже 10 млрд грн в сумі! Це очікувані соці­ально схвальні видатки, але ви­ключно популістські щодо бо­ротьби з коронавірусом. Чому такі важливі видатки з освіти, культури та навіть з медици­ни зрізали?! Відповіді у мене нема», — пояснила свою пози­цію народна депутатка.