Передплатити Підтримати

Пенсіонерам пообіцяли «Вовину тисячу». А боржників не позбавлятимуть субсидій

На які пільги й допомоги можуть розраховувати українці на час карантину?

«Понад 10 мільйонів пенсіонерів, які мають пенсію до 5 тисяч гривень, у квітні отримають одноразову виплату — по 1 тисячі гривень», — повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна. Окрім пенсіонерів, тисячу гривень пообіцяли також тим, хто отримує державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідніс­тю та за віком (замість пенсії). Таких нарахували ще 400 ти­сяч. На ці одноразові виплати піде додатково 10,4 млрд грн.

Звідки візьмуть ці гроші, у Мінсоцполітики не пояс­нюють, адже у бюджеті не вистачає коштів навіть на запла­новані видатки. Ідея з доплатою належить президенту Зелен­ському. Він вирішив, що гроші виділять з допомоги МВФ. От тільки МВФ наразі не прийняв рішення про виділення коштів Україні. Є лише заява Фонду про те, що вони готові виділити країнам 50 млрд доларів на по­долання наслідків коронавірусу.

Окрім доплат до пенсій, у Мінсоцполітики пообіцяли збільшити на 50% нормативи на користування електроенер­гією, природним газом, холод­ною та гарячою водою. Це озна­чає, що люди отримуватимуть більші субсидії. За словами Ла­зебної, кожна сім’я, яка має суб­сидії, отримає в середньому на 300 грн більше. На сьогодні пра­во на субсидії має приблизно 3 млн домогосподарств. Добре, хоч опалювальний сезон скоро закінчується.

Якщо у «мирні» часи сім’ю могли позбавити права на суб­сидію, через заборгованість за житлово-комунальні послуги, то тепер борги на виплату суб­сидій не впливатимуть. Крім того, у Мінсоцполітики заявля­ють, що на час карантину під­приємства — надавачі послуг не мають права нараховува­ти пені та штрафи за невчас­но оплачені рахунки. Під час ка­рантину боржників не можна від’єднувати від електро-, газо- та водопостачання. Не можна їх також примусово виселяти з житла, навіть якщо є рішен­ня суду про стягнення заборго­ваності за житлово-комунальні послуги. Рішення суду чинності не втрачає, але виконати його зможуть лише після офіційного завершення карантину.

Те, що населення не мати­ме змоги вчасно оплачувати комуналку, — цілком очевидно, адже чимало людей наразі від­бувають карантин у відпустках за власний рахунок. Попроси­ти працівника піти у неоплачу­вану відпустку роботодавець має повне право. Але праців­ник має таке ж право відмови­тись. За законодавством, без згоди працівника відправити його у неоплачувану відпустку не можна. Так само, як і звіль­нити людей через карантин. Як повідомив заступник го­лови Нацполіції — начальник Головного слідчого управ­ління Максим Цуцкірідзе, за незаконне звільнення пра­цівника роботодавцю загро­жує штраф від 34 до 51 тисячі грн. Тож якщо вас відправили на самоізоляцію, а вас у цей час звільнили з роботи, пишіть заяву у поліцію за статтею 172 ККУ «Грубе порушення законо­давства про працю». Це, звісно, не означає, що під час каранти­ну працівників взагалі не можна звільняти, але для звільнення має бути вагома підстава.

НБУ також запровадив сис­тему антикризових заходів на період карантину. «Ця систе­ма включає п’ять напрямів, — каже голова НБУ Яків Смолій. — По-перше, ми ввели пільго­вий період на обслуговуван­ня кредитів на час карантину. По-друге, банкам заборонили вводити будь-які обмеження за депозитами, термін яких закін­чився. Тобто якщо у вас закін­чився депозит, ви маєте пра­во або продовжити його, або зняти кошти. Але хочу зазначи­ти, що впродовж останніх де­сяти днів у банківській системі практично немає відтоку депо­зитів. По-третє, ми запрова­дили нові програми підтримки банків: рефінансування та під­тримка довготривалої ліквід­ності. На період кризи ми від­клали проведення стрес-тестів банків та зменшили нормати­ви. По-четверте, валюта. Ми щодня виходимо на міжбан­ківський ринок з інтервенція­ми, аби зменшити коливання. Останніми днями були пробле­ми з готівкою, але ми забез­печили підкріплення кас бан­ків євро. П’яте — платежі. Ми будемо стимулювати україн­ців якнайбільше, якнайчасті­ше переходити на дистанційне обслуговування. Робота з го­тівкою, відвідини банківських відділень наражає на ризик як клієнтів, так і банківських пра­цівників».

Щодо «кредитних канікул», то в НБУ кажуть, вони діяти­муть на усі види позик як для фізичних, так і юридичних осіб. Чи клієнтам дозволять не пла­тити за тими чи іншими креди­тами на час карантину взагалі, чи просто не нараховуватимуть пеню за прострочені плате­жі, чи «заморозять» відсотки, в НБУ мають визначитись най­ближчими днями. У Нацбанку наголошують, що клієнти ма­ють розуміти: канікули каніку­лами, а рано чи пізно ці борги повертати доведеться. Спису­вати їх ніхто не буде.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram