Передплатити Підтримати

«Викурюєте пачку цигарок за день? Через 30 років чекайте на рак легенів»

Як запобігти онкозахворюванням та вчасно їх виявити, не втративши шансу на повне одужання?

У пацієнтів, які проходять регулярні профілактичні огляди, пухлини виявляють на ранніх стадіях, коли лікування – недороге, органозберігальне та загалом має хороші прогнози

Що можна встигнути за півтори години? Переглянути фільм, проїхатися маршруткою з одного кінця міста в інший, прослухати лекцію. «За ці півтори години, що проведемо у цій залі, у 30 українців діагностують рак. З них 10 — не проживе й року. Ці цифри жахають, особливо якщо брати до уваги, що 10 хворих з цієї когорти можна було б врятувати, якби вони звернулися по допомогу на ранніх стадіях.

А ще 10, якби свого часу подбали про профілактику, взагалі ніколи б не захворіли!" - таку статистику озвучив доктор Маркіян Фецич, хірург-онколог відділу абдомінальної хірургії Львівського онкоцентру, Національний представник України у Європейському товаристві хірургів-онкологів, лектор Української академії лідерства. Відкрита лекція «Як вберегти себе та рідних від раку? Профілактика та рання діагностика» відбулася у Центрі розвитку громадського здоров’я УКУ.

«Скільки мені залишилося жити?»

Лікарі-онкологи послуго­вуються показником 5-річно­го виживання, що відображає відсоток хворих, які з моменту встановлення діагнозу прожили п’ять років. Ці дані базуються на результатах лікування тисячі па­цієнтів. Маркіян Фецич наводить приклад раку молочної залози. Серед пацієнток, у яких хворо­бу виявили на доклінічному ета­пі, прогноз 5-річного виживання становить 100%, на І — 98%, на ІІ — 88%, на ІІІ — 52%, на IV — лише 16%. На початках ракові кліти­ни скупчуються в одній ділянці (у випадку раку молочної залози — у молочних протоках або долях), але оскільки ці клітини неконтро­льовано діляться, їх стає більше, і вони починають поширюватися лімфатичними протоками. У зло­якісний процес втягуються реґі­онарні, розташовані ближче до вогнища лімфатичні вузли. Коли ракові клітини починають поши­рюватися гематогенним шляхом (кров'яним руслом), злоякісні пухлини з’являються у кістках, органах черевної порожнини, головному мозку тощо. У випад­ку віддалених метастаз говорять вже про ІV стадію захворювання.

«Ось чому важливо виявити пухлину молочної залози, коли її розмір становить 1 мм, — за­уважує фахівець. — У таких ви­падках пацієнтці видаляється один сегмент молочної залози, і через два дні вона виписуєть­ся додому. А коли жінка намацує ущільнення під пахвою і тільки тоді наважується прийти до лі­каря, то це вже може означати, що у неї метастази у кістках».

«Чому я захворів?»

Рак — багатофакторне за­хворювання. 1775 року британ­ський хірург Персіваль Потт за­уважив зв’язок між роботою сажотруса і виникненням раку калитки. Практично всі чоло­віки, які захворіли на цю пато­логію, колись чистили комини. Сьогодні людству відомо понад 1000 канцерогенів — чинників, які потенційно можуть прово­кувати появу ракових захворю­вань.

Якими бувають канцерогени?

●хімічними. Наприклад, бен­зопірен, який вдихаємо з тю­тюновим димом, що підвищує ризик розвитку раку легень у майбутньому;

●фізичними. Приміром, уль­трафіолетове опромінення, дію якого пов’язують з виникнен­ням раку шкіри;

●біологічними. Приклади: Гелікобактер пілорі — бактерія, інфікування якою у подальшому може призвести до раку шлун­ка, віруси гепатиту В та С, які можуть викликати появу злоя­кісної пухлини у печінці, папіло­мавірус — основний фактор ри­зику розвитку раку шийки матки у жінок.

Як захиститися від раку? 8 простих і дієвих правил

●98% хворих із раком леге­нів — курці. Викурюєте пачку за день — чекайте раку через 30 років. Дві — через 15. Лікар за­кликає не лише кинути кури­ти, а й звільнити своє житло та робоче місце від тютюново­го диму, адже пасивне куріння шкодить здоров’ю не менше!

Тримайте вагу тіла у нормі. По-перше, будьте ак­тивні фізично. Намагайтеся якомога більше рухатися про­тягом дня і обмежувати час си­дячої роботи. Обмежте спо­живання висококалорійної, смаженої, жирної, з великою кількістю цукру їжі — так зни­зите ризик виникнення гормо­нозалежних пухлин (молочної, передміхурової залози, яєчни­ків). Уникайте червоного м’яса та перероблених м’ясних про­дуктів (сосисок, ковбас, шин­ки тощо) — це найкраща про­філактика раку товстого кишечнику і прямої кишки. Не вживайте багато солі. Це не тільки згубно впливає на ваші серце і судини, а й підвищує ризик захворіти на рак шлунка. Основу здорового раціону по­винні становити зернові, бобо­ві, овочі та фрукти.

Обмежте вживання алко­голю, а краще — взагалі відмов­теся від нього. Абсолютно без­печної дози алкоголю не існує.

Регулярно проходьте профілактичні огляди. Напри­клад, жінкам віком від 40 ро­ків рекомендується раз на два роки проходити мамографію. А до цього — раз на рік проходити огляд у мамолога, робити УЗД молочних залоз плюс додат­ково раз на місяць проводити самодіагностику (на 6−12 день менструального циклу).

Жінкам віком 21−29 років он­кологи радять проходити огля­ди у гінеколога (із забором маз­ка на цитологію) один раз на три роки. У віці 30−49 — один раз на п’ять + тест на ВПЛ.

Колоноскопію треба про­ходити один раз на п’ять років всім людям, старшим за 50 ро­ків. Сьогодні таке обстеження можна пройти без болю та дис­комфортних відчуттів — проце­дура проводиться, коли пацієнт перебуває у медикаментозно­му сні. Також бажано регуляр­но здавати аналіз калу на при­ховану кров. Чоловікам після 40 років — раз на рік проходити огляд в уролога. Після 50 — раз на рік огляд в уролога + аналіз на ПСА (простат-специфічний антиген).

Курці зі стажем мінімум 15 ро­ків можуть пройти низькодозо­ваний КТ-скринінг раку легенів.

Якщо хтось із ваших близь­ких хворів на рак, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем — мож­ливо, вам потрібно буде часті­ше обстежуватися у того чи ін­шого фахівця та здавати деякі аналізи.

Як проводять скринінги в ін­ших країнах? «В Японії спосте­рігалася одна із найвищих за­хворюваностей у світі на рак шлунка, — наводить приклад хі­рург-онколог. — Причина — лю­бов японців до суші, тради­ційної страви, до складу якої входить сира риба. Місцеві медики навперебій закликали співвітчизників відмовитися від цього наїдку, але марно, бо це так само переконливо звуча­ло, як спроби змусити україн­ця відмовитися від борщу. Тож у Японії почали впроваджува­ти масові скринінгові програ­ми — обстежувати всіх людей, у яких немає жодних симпто­мів і тому вони вважають себе здоровими. Сьогодні всі япон­ці, старші за 30 років, щороку проходять гастроскопію (огляд органів шлунково-кишкового тракту за допомогою гастрос­копа), і всі випадки раку шлун­ка у цій країні виявляють на І-ІІ стадіях. А японські онкохірурги їздять стажуватися за кордон, бо у себе на батьківщині із за­пущеними випадками вже дав­но не стикалися».

У розвинутих європейських країнах практикують грошову винагороду за профогляди у гінеколога. Жінки, які отрима­ли запрошення і пройшли та­кий огляд, отримують 50 євро.

«Єдиного універсального об­стеження, пройшовши яке, мо­жете бути певні на 100%, що у вас немає раку, — не існує, — на­голошує Маркіян Фецич. — Так само не існує скринінгу для кож­ної локалізації раку. Але якщо ви не інфіковані вірусом гепа­титу В чи С, то малоймовірно, що у вас розвинеться первин­ний рак печінки. Скринінг пови­нен бути дешевим, точним, ма­совим — тільки тоді забезпечить ефект, який від нього очікують. Дешевше обстежити 100 тисяч жінок, ніж лікувати сотню на за­пущених стадіях. Топ-5 ракових захворювань в Україні — рак мо­лочної залози, простати, тов­стої кишки, тіла матки і легень. От за цими органами і треба найбільше пильнувати».

Здавати аналізи на онкомар­кери «просто так, із цікавості» лікар не радить — лише дарем­но витратите гроші. Ці аналізи здають хворі з метою контролю ефективності терапії та ті, які пройшли таке лікування, — щоб вчасно виявити рецидив захво­рювання.

Уникайте надмірної ін­соляції. Особливо небезпеч­ними сонячні опіки є для дітей. Шкіра «запам'ятовує» кожне таке ушкодження і у майбут­ньому ризик розвитку мелано­ми — одного із найбільш небез­печних видів раку, злоякісної пухлини, яка розвивається з меланоцитів (пігментних клі­тин, які продукують меланіни) і за якої віддалені метастази мо­жуть з’явитися впродовж одно­го року з початку захворювання — значно зростає.

Користуйтеся сонцезахис­ними кремами. Засмагайте «із розумом». Час від часу огля­дайте свої родимки. Асиме­тричний край невуса, нерів­ні, нечіткі краї, різний колір на різних ділянках, діаметр понад 5 мм і швидкий ріст (збільшен­ня родимки у розмірах) — при­від звернутися до дерматолога, який огляне підозріле доброя­кісне новоутворення за допо­могою спеціального оптичного приладу (дерматоскопа).

Якщо у вашої бабусі у селі будинок, сарай чи комо­ра досі вкриті шифером, не­гайно позбудьтеся його. До складу цього покрівельного ма­теріалу входить азбест. Азбес­товий пил (за умови постійного контакту з ним) здатен виклика­ти рак легенів, шлунка, яєчників та плеври. Азбест заборонений у 63 країнах світу, у тому числі ЄС, Австралії і Канаді.

●Переконайтеся, що у ваш дім не проникає надмірна кіль­кість радону — отруйного радіо­активного інертного газу, який не має ані кольору, ні запаху, ані смаку. Винуватцем його по­яви у наших будинках є уран, що міститься у ґрунті, радіоак­тивно розкладається і таким чи­ном утворюється радон. Через те, що він перебуває у газопо­дібному стані, може потрапля­ти в атмосферу та, відповідно, у будівлі (через тріщини і отвори у фундаменті та підлозі). Норма радону у приміщеннях, яка діє у країнах Євросоюзу, — максимум 200 Бк/м3.

Хімічні канцерогени — вкрай небезпечні. Легковажити ними не можна. Онколог наголошує: найбільша захворюваність на рак в Україні — у Кривому Розі. Чому? Бо там добувають руду. Якщо прогуляєтеся вулицями міста, зауважите, що всі при­парковані авто та кіоски вкриті червонуватим пилом, який осі­дає на шкірі та слизових місце­вих людей, потрапляє у їхні ди­хальні шляхи"…

Вакцинуйтеся самі. Вак­цинуйте своїх дітей. Ново­народжених лікарі радять вак­цинувати від гепатиту В (якщо самі не були вакциновані у грудному віці, можете це зро­бити у дорослому), а підлітків (у багатьох країнах також ро­блять щеплення хлопчикам, адже чоловіки можуть бути но­сіями вірусу) — від ВПЛ (віру­су папіломи людини). «У роз­винутих країнах світу пацієнток із раком шийки матки ІІІ-ІV ста­дії лікарі десятиліттями вже не бачили. В Україні занедбаний кожен четвертий випадок цієї патології», — констатує Маркіян Фецич.

Фото Facebook і Yahoo. news