Передплатити Підтримати

Як скласти СV так, аби його вибрали з-поміж десятка інших?

Резюме має бути «оцифроване»

Збираючись на співбесіду з потенційним роботодавцем, ми ретельно готуємось: починаючи від пакета документів — до одягу та зачіски. Та, виявляється, найбільше зусиль треба докладати на етапі підготовки резюме. Звичайно, в Інтернеті є безліч зразків, куди достатньо підставити лише свої дані. Але таким чином ваше резюме мало чим відрізнятиметься від резюме інших кандидатів. Тож ймовірність, що вас запросять на співбесіду, менша.

«Одна з найпоширеніших помилок при створенні резюме — простий пере­лік рутинних завдань у досвіді роботи. Такий підхід, по-перше, ніяк не характе­ризує вашу компетентність. А по-друге, не вирізняє вас з-поміж інших кандида­тів, які так само «складали звіти», «фор­мували бюджети», «проводили зустрічі, — кажуть фахівці порталу з працевла­штування hh.ua | grc. — У більшості ком­паній працівники займаються одними і тими ж завданнями. Відповідно, і резю­ме у спеціалістів багато в чому схожі між собою. Показати в резюме свої досяг­нення означає надати собі індивідуаль­ності. Зрештою, з року в рік конкуренція на ринку праці зростає. В середньому на одну вакансію наразі припадає більше 6 резюме, а в деяких професіях — більше 15. Опис досвіду через досягнення до­помагає вам виділитись».

Вони радять писати не стільки про досвід, скільки про досягнення. І обов’язково «оцифровувати» їх, тоб­то вказувати у цифрах свої «показни­ки ефективності». Рекрутер витрачає на перше знайомство з резюме кілька се­кунд. Цифри — те, що впадає у вічі, при­вертає увагу та змушує працедавця при­ділити вашому резюме більше уваги.

Наприклад, якщо ви працювали у сфері продажів, то можете написати, що «збільшив середній чек на стільки-то», або «перевиконав план на стільки-то». Це ж стосується і керівників відділів продажів: «За два місяці навчив 20 спів­робітників відділу продажів» або «Кіль­кість угод збільшилася на 25%, а обсяг продажів — на 40%».

Фахівець відділу підтримки може вка­зати максимальну кількість заявок, яку йому довелось опрацьовувати за день. Якщо ви працювали з клієнтами, то мо­жете написати, скільки клієнтів обслуго­вували за день, скільки % клієнтів, яких ви обслужили, залишились задоволени­ми. Такі показники легше вивести пра­цівникам тих фірм, де клієнтам пропону­ють опитування якості обслуговування.

Фінансові директори чи бухгалтери можуть питати про те, що організували з нуля ведення бухгалтерського, подат­кового чи управлінського обліку, опти­мізували витрати. Ну або хоча б те, що успішно пройшли стільки-то податкових перевірок.

Якщо ж не знаєте, які досягнення мо­жете вказати у резюме, то спробуйте дати відповідь на кілька простих питань:

— В яких випадках проявляли ініціати­ву? Чи брали ви на себе більшу відпові­дальність, ніж це передбачено посадо­вою інструкцією?

— Чи брали ви участь в якійсь значній для компанії події?

— Чи було так, що завдяки вашій іні­ціативі було налагоджено будь-які біз­нес-процеси, що привели до поліпшен­ня роботи?

— Чи заощадила компанія час або гроші завдяки вам? Чи уникла якихось небажаних подій (перевірок, штрафів) завдяки вам?

Однак, перераховуючи свої досяг­нення, не варто забувати про почут­тя міри. Не варто приписувати собі чужі заслуги, так само як і перераховувати дріб’язкові факти. Надто довгі резюме дратують. Розповідь має бути проста, логічно структурована. Не варто плу­тати резюме та автобіографію, тож усі свої захоплення та хобі у СV вписувати не варто. Оптимально, якщо ваше ре­зюме з контактами вміститься на одній сторінці тексту. Ще одна сторінка — мо­тиваційний лист, у якому можна розпо­вісти, чому хочете працювати на посаді, на яку претендуєте, і чим можете бути корисні для фірми.

Ще один момент, який може зіпсува­ти резюме, — граматичні помилки. На­віть якщо у вас не філологічна освіта, а у роботі вам не доведеться багато писа­ти, писати грамотно ви зобов’язані вмі­ти. Бо це свідчить про рівень освіти за­галом.

Ще один нюанс — фотографія. У де­яких компаніях попереджають: резюме без фото не розглядатимуть. Утім, на­віть якщо роботодавець не висував ви­моги присилати резюме з фото, все ж варто його додати. Адже такі резюме привертають більше уваги. Утім, якщо ви хочете не просто запам’ятатись ре­крутеру, а й щоб вас запросили на спів­бесіду, фото має бути відповідним. Воно має бути «в міру діловим» — і не фотогра­фія на паспорт, але й не знімок з відпо­чинку, де ви в бікіні. Навіть якщо претен­дуєте на посаду секретарки. Так само не підійде фото, де ви ще з кимось, або за святковим столом. Ідеально — фото на «¾», де ви у діловому одязі.

Навіть якщо ви готуєте резюме в електронній формі, аби відправити на електронну пошту потенційному робо­тодавцеві, постарайтесь його роздруку­вати, аби глянути, як воно виглядає за­галом. Адже, швидше за все, менеджер з кадрів його роздрукує і покладе в пап­ку з іншими. І лише після того, як ви його ідеально вичитаєте, вирівняєте рядки та інтервали, можете відправляти та чека­ти запрошення на співбесіду.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram