Пенсії індексують аж у вересні!

Пенсіонери, що продовжують працювати, на «осучаснення» пенсій можуть не сподіватись

Індексація пенсійних ви­плат таки буде. Однак не з 1 березня, як очікували пен­сіонери, а лише з вересня. Торік уряд Гройсмана запро­понував проводити щорічну автоматичну індексацію пенсій з 1 березня (врахо­вуючи показник інфляції та зростання середньої зарплати за попередній рік). Мовляв, до цього часу Держстат опрацює дані за попередній рік, тож уже будуть готові показники для розрахунків. Очікували, що й цього року буде так само. Однак наприкінці минулого тижня у ПФУ повідомили, що досі не отримали від уряду розпоряджень, тож, швидше за все, виплати проіндексу­ють дещо пізніше. І лише 2 березня міністерка соціаль­ної політики Юлія Соколо­вська заявила, що перераху­нок вони запланували аж на вересень.

«Це плановий і закла­дений в бюджеті пе­рерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації роз­мір пенсії зросте на 216 гривень на місяць», — написала міністер­ка у своєму Facebook. Утім, це не означає, що кожен пенсіонер отримає на 216 грн більше. Роз­мір індексації визначатиметься для кожного пенсіонера індиві­дуально, залежно від його стра­хового стажу.

«Відповідно до закону, індек­сація проводиться щороку. Од­нак саме Кабінет Міністрів сво­єю постановою визначає час та порядок проведення індек­сації. Без постанови Кабміну ПФУ проводити індексацію не може. Про те, що це передба­чено з вересня, відомо лише з сайту Мінсоцполітики. Але точ­но зможемо сказати лише тоді, коли буде відповідна постано­ва, — каже начальник ГУ ПФУ у Львівській області Галина Не­дзельська. — Індексацію про­водять лише тим пенсіонерам, які уже не працюють. Для роз­рахунку беруть 50% показни­ка індексу зростання спожив­чих цін за попередній рік і 50% зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплати­ли ЄСВ. За попередніми дани­ми, виплати мають проіндексу­вати на 11%, однак точно цей показник має бути визначений постановою. Але перерахун­ки пенсій відбуваються регу­лярно. З 1 січня ми уже прове­ли перерахунок пенсій особам, яким виповнилось 65 років і які мають повний страховий стаж. З 1 березня перерахували пен­сії особам льотного складу (на Львівщині таких 139). З 1 квітня автоматично перераховувати­мемо пенсії тим, хто продовжує працювати після призначення чи перерахунку пенсії і набув не менше 24 місяців страхово­го стажу. З 1 липня також ав­томатично проведемо перера­хунки у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму відпо­відно до Закону „Про бюджет“ на 2020 рік. Ще раз прожитко­вий мінімум збільшуватиметься з 1 грудня, тож пенсії знову пе­рераховуватимуть».

Тим часом у Мінсоцполіти­ки кажуть, що разом з постано­вою про індексацію готують нову стратегію зростання пенсій. Уже до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн, пообі­цяла Соколовська. Тобто в серед­ньому пенсія зростатиме на 400 грн на рік — не так уже й щедро.

Підвищення пенсій здійсню­ватимуть у кілька етапів. Спочат­ку людям, що не досягли 80 ро­ків. «З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у се­редньому зростуть на 700 грн на місяць», — пообіцяла пані міністр. Однак стареньким, яким уже по­над 80 років, обіцяв у 2020-му доплату у розмірі 670 гривень прем’єр-міністр Олексій Гонча­рук. Тож уже у січні ці люди че­кали на збільшені виплати. Не дочекались. Виявилось, що цю доплату отримають не усі, а лише одинокі пенсіонери, які не мають дітей, що здатні про них піклуватись. Та й то лише після того, як парламент прийме від­повідний закон. Однак цей закон досі не прийнятий.