Рекордні прибутки банків насправді штучні?

Державний ПриватБанк за минулий рік заробив більше, ніж всі решта банки, разом узяті

Торік українська банківська система отримала рекордні прибутки. Як повідомили в НБУ, чистий прибуток усіх банків за 2019 рік склав 59,634 млрд грн. Це у 2,7 раза більше, аніж було у 2018 році. Таке рекордне зростання прибутковості банків не може не дивувати, адже особливого зростання кредитування не було. А саме за рахунок відсотків за кредитами банки мали отримувати основну частину прибутків. То звідки гроші?

Особливо дивує зрос­тання доходів ПриватБан­ку. Банк, який три роки тому довелось націоналізувати, аби врятувати від банкрутства, торік отримав 32,6 млрд прибут­ку. Тобто більше, аніж всі решта 74 банки. «Історично держав­ний» Ощадбанк заробив лише 277 мільйонів, а Укрексімбанк — один мільярд. Серед приват­них банків найбільший прибу­ток отримав «Райффайзен Банк Аваль» — 4,75 млрд. Утім, порів­няно з Приватом — це мізер.

«Якщо брати цифри відірвано від контексту розвитку економі­ки, прибуток банків і справді ви­глядає значним. Якщо ж враху­вати, що більша частина цього прибутку припадає на держав­ні банки, стає зрозуміло, що йдеться про штучні прибутки. Іншими словами, це перекла­дання грошей з правої кишені в ліву, — каже економічний екс­перт Олексій Кущ. — Візьме­мо ПриватБанк. Держава у про­цесії націоналізації внесла до статутного капіталу цього бан­ку пакет облігацій внутрішньої державної позики номінальною вартістю близько 144 мільярдів гривень. Ці облігації зараз в ак­тивах банку, і щомісяця на них нараховуються відсотки. Це мі­льярди гривень, які держава на­раховує на користь націоналізо­ваного банку! Інший інструмент — депозитні сертифікати. Торік впродовж дня операції з мобі­лізації коштів, які проводив НБУ за допомогою депозитних сер­тифікатів, коливались на рівні 50−60 млрд гривень. Під кінець року цей показник збільшився до 120 млрд грн. Зараз ця циф­ра сягає уже 150−160 млрд грн на день. Звичайно, за ці кошти нараховується відсотковий до­хід. Тому виходить, що близько 20% прибутків банків зароблені на казначейських інструментах. Фактично, держава перетво­рилась у друкарський верстат, який друкує доходи банківської системи. Споживче кредиту­вання, де ставки понад 30%, також дає банкам певний до­хід. Натомість, якщо ми візьме­мо традиційний фінансовий ін­струмент — кредити реального сектору економіки, то тут кре­дитний портфель скорочуєть­ся. За минулий рік він скоро­тився приблизно на 10 млрд грн. Тобто українська банків­ська система не виконує сво­єї основної функції — перетво­рення суспільних накопичень у кредитування реального секто­ру економіки. Саме кредитуван­ня підприємств є тим важелем, за допомогою якого можна при­скорювати економічне зростан­ня. Але у нас воно не працює».

Утім, на думку експерта, про­блема не стільки у тому, що державні банки заробляють на операціях з ОВДП та інших каз­начейських операціях. Пробле­ма в тому, що левова частка ринку припадає на чотири дер­жавні банки. Точніше, навіть на один потужний державний банк. За станом на 1 січня цього року ліцензію мали 75 банків. Од­нак за такого розподілу прибут­ків говорити про конкуренцію на банківському ринку немає сен­су.