Передплатити Підтримати

Місто Лева хоче стати «Великим Львовом» (мапа)

У Львівській міській раді представили проєкт об’єднання міста із двадцятьма довколишніми населеними пунктами

Під кінець децентралізаційного «дедлайну» (реформа в Україні триває вже п’ятий рік і має завершитися до осені 2020 року) тема нового адміністративно-територіального устрою нарешті зацікавила і львівську владу. Досі у мерії дивилися на перспективу об’єднання із довколишніми населеними пунктами як на «мале пиво», логічно очікуючи, що ті прийдуть до них проситися «до спулки». Тим часом довколальвівські громади об’єднувалися між собою, як хотіли. Але тепер, коли внаслідок тієї ж децентралізації від Львова почали «відкушувати» такі ласі шматки, як великі комунальні підприємства обласної власності, у мерії отямилися й пригадали про концепцію «Великого Львова» та Генеральний план міста.

У Львівській міській раді представили власний про­єкт об’єднання міста із су­сідніми населеними пунктами у рамках реформи децентра­лізації. Як зазначив заступник міського голови з містобуду­вання Любомир Зубач, Львів має чітку візію щодо майбут­нього територіального устрою, яка ґрунтується на Генплані міс­та, прийнятому у 2010 році, та містить прогноз територіаль­ного розвитку міста, охоплюю­чи територію приміських сіл та містечок. У рамках реформи до Львова варто долучити близько двадцяти населених пунктів.

„Карта майбутнього “Великого Львова”, яку представили у мерії.

«Місто Львів часто запиту­вали щодо нашої позиції і того, як ми ставимось до об’єднання та нового устрою, — сказав Лю­бомир Зубач. — Позиція міста Львова ніколи не була таємни­цею. Є Генеральний план міста, і його частиною є містобудівна концепція „Великий Львів“, яка передбачає розширення міс­та у майбутньому за рахунок приміської зони. Хочу наголо­сити, що Львів нікого змушува­ти не буде. Тобто ми з повагою ставимось до кожної довколиш­ньої територіальної громади і до рішень, які вони будуть при­ймати».

Львівська міськрада зверну­лась до голови комітету з пи­тань організації державної влади та місцевого самовря­дування Верховної Ради Ан­дрія Клочка, міністерки розви­тку територій та громад України Альони Бабак, в.о. голови Львів­ської ОДА Василя Лозинсько­го із пропозицією об’єднання Львова із двадцятьма сусідніми містами та селами.

«Ми розуміємо, що при фор­муванні нового адміністратив­но-територіального устрою, у тому числі міста Львова, по­трібно врахувати існуючі реа­лії, зокрема, фактично створені об’єднані територіальні грома­ди, — йдеться у зверненні. — Ра­зом із тим у формуванні онов­леного територіального устрою вбачається можливість виправ­лення недоліків проведеної ре­форми об’єднання громад, адже подекуди створені на межі міста ОТГ суттєво ускладнили перспективний розвиток Льво­ва та не є спроможними з фінан­сово-економічної точки зору».

Виходячи з цього у Львівській міськраді пропонують просто­ровий розвиток міста Львова за­безпечувати через об’єднання із близько двадцятьма територі­альними громадами. Це, зокре­ма, громади, які перебувають в адміністративному підпорядку­ванні ЛМР: місто Винники, смт Брюховичі та Рудно (на фінансу­вання розвитку цих громад міс­то Львів скерувало близько 300 млн грн). Громади, які не брали участі у процесі об’єднання, такі як місто Дубляни, село Мале­хів, села Великі і Малі Грибови­чі, Збиранка, села Бірки, Рясне-Руське, Оброшине, Сокільники, Лисиничі та інші. Громади, які вже брали участь в об’єднанні: частина Солонківської ОТГ (те­риторія с. Зубра від об’їзної до­роги до житлового масиву Си­хів), села Зимна Вода, Лапаївка, Муроване та інші.

Однак далеко не всі грома­ди бачать себе у складі майбут­нього «Великого Львова». На­приклад, Сокільницька громада Пустомитівського району піс­ля низки протестних акцій отри­мала від Львівської ОДА дозвіл на об’єднання в ОТГ — у складі сіл Сокільники, Басівка і Годови­ця. А окремі громади, навпаки, вже заявили про бажання при­єднуватися до Львова. Це села Зашків, Завадів, Зарудці. Меш­канці села Білогорщі внесли електронну петицію щодо при­єднання до Львова. Водночас, як йдеться у зверненні Львів­ської міськради, прийнятому на сесії 12 грудня, «більшість при­міських територіальних громад, не заперечуючи можливість приєднання до міста, не заявля­ли офіційної позиції щодо цьо­го, очікуючи рішення уповнова­жених державних органів».