«Це дозвіл на експлуатацію робочої сили»

Урядовий законопроєкт «Про працю» дозволить звільняти жінок з малими дітьми й збільшувати тривалість робочого тижня до... 60 годин

Об’єднані профспілки уже протестували проти законопроєкту. Наступна акція протесту відбудеться 15 січня, коли документ розглядатимуть у парламенті.

Уряд підсунув українцям справжню свиню — новий законопроєкт «Про працю». Міністр економрозвитку Тимофій Милованов переконує, що новий документ допоможе вивести зарплати з тіні та пришвидшити економічне зростання. Натомість у профспілках кажуть: законопроєкт писався під олігархів, оскільки розв’язує руки роботодавцям. Якщо документ приймуть у такому варіанті, то працівники опиняться мало не у трудовому рабстві. Відтак профспілкові організації навіть погрожують всеукраїнським страйком. Деякі протести проти нового трудового законодавства уже відбулись, але через святковий період були нечисленними.

У Міжнародній конфедерації профспілок (ITUC) кажуть, що проєкт закону про працю позба­вить працівників правового захисту і фактично ліквідовує профспілки. При цьому працедавцям стане легше звіль­нити працівника або укладати договори з нефіксованим робочим часом тощо. «Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій і висту­пає проти працівників, громадськості та профспілок, — заявила генеральний секретар МКП Шаран Барроу. — Ми засуджуємо український уряд за нероз­судливі порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті».

«Чинний Кодекс законів про працю старший за мене — він з 1971 року. Так, практично щороку у нього вносились зміни, тому вже суттєво відрізняєть­ся від „першоджерела“. Але мало вне­сти зміни до окремих статей. Новий па­кет законів треба формувати, виходячи з нових принципів трудових відносин. А цього у законопроєкті я не побачи­ла, — каже фахівець з добору кадрів Катерина Соріна. — Так, це важливо, що намагаються врегулювати питан­ня з оформленням фрілансерів, чи до­зволяють офіційно працевлаштовувати домашніх робітниць. Нещодавно при­рівняли електронні трудові договори до паперових. Це також плюс. Але цьо­го мало, аби осучаснити трудове зако­нодавство. Зараз чимало підприємств стикаються з дефіцитом робочої сили, особливо кваліфікованих кадрів, через трудову міграцію. І маємо усвідомити, що люди виїжджають не лише через рі­вень зарплат, — часто різниця не така уже й велика, аби людина зривалася з місця і їхала за кордон. Річ також у соці­альних гарантіях, у мотивуванні, став­ленні до працівника. Тому саме права працівника, а не роботодавця, мають бути в центрі нового трудового зако­нодавства. Влада має усвідомити, що кваліфіковані кадри — це цінність, а не просто ресурс».

За словами юриста Центру соці­альних і трудових досліджень Віталія Дудіна, новий законопроєкт дозволяє звільняти кого завгодно і за що завгод­но. «Урядовий законопроєкт значно розширює можливості укладати стро­кові договори замість безстрокового працевлаштування. Крім того, дозво­ляє укладати договори з нефіксованим робочим часом. Це означає, що ви має­те трудовий договір, але роботи для вас немає, тому ви не працюєте. І так мож­на місяць чекати, коли для вас нарешті з’явиться робота. У підсумку вийде, що за місяць ви працювали лише вісім го­дин. За них вам і заплатять. Таких пра­цівників може бути не більше 10% від штату, але ця норма може вдарити по значній кількості людей, — каже Віталій Дудін. — Як і раніше, у законі передбаче­но 40-годинний робочий тиждень, але значно розширена можливість надуроч­ної роботи. Тобто фактично з надуроч­ними ваш робочий тиждень може бути і 50, і 60 годин. Крім того, немає визначе­ної максимальної тривалості робочого часу для сумісників. Скажімо, водій тро­лейбуса „Київелектротрансу“ відпрацю­вав восьмигодинний робочий день за основним місцем роботи, здав зміну і пішов на іншу роботу за сумісництвом. Закон це дозволяє, але яка якість цієї роботи? Зрештою, це може бути небез­печно. Крім того, у законопроєкті немає норми, яка гарантує два вихідні дні на тиждень».

Зникли з законопроєкту і деякі соці­альні гарантії працівників. Зокрема про додаткову відпустку для тих, хто задія­ний на важких чи шкідливих роботах. Це може бути передбачено у колективному договорі, але закон цього уже не гаран­туватиме. Так само і з додатковою від­пусткою на 10 днів матерям, які мають малих дітей. До речі, урядовий законо­проєкт не захищає права матерів. На­приклад, жінку, що виховує дитину до трьох років, не можна звільнити, лише якщо вона перебуває у відпустці із до­гляду за дитиною. Якщо ж уже вийшла на роботу, її можна буде звільнити у будь-який момент.

«В уряді кажуть, що законопроєкт лі­бералізує трудові відносини, а відтак рівень нелегальної зайнятості змен­шиться. Але як може зменшитись рі­вень нелегального працевлаштування, якщо штрафи за виявленого нелегаль­ного працівника знизили з 30 до 10 мі­німальних зарплат? А ФОП взагалі може відбутись попередженням, — каже Віта­лій Дудін. — Як на мене, цей законопро­єкт сприятиме тому, що рівень експлу­атації робочої сили зросте у рази. Тим більше, права профспілок у цьому доку­менті не врегульовані взагалі. Можливо, вони будуть зафіксовані у законопроєк­ті „Про профспілки“, який також мають прийняти».