Передплатити

4,5 години на порятунок

Як знати, що це – інсульт, і що робити, якщо є підозра на нього?

40% пацієнтів з інсультом в Україні помирають протягом 30 днів з моменту встановлення діагнозу. «Бо зволікають зі зверненням», – пояснюють лікарі. Фото Pinterest

Щороку у країнах Європи у 780 тисяч людей трапляється інсульт. Кожної хвилини — один випадок! Експерт департаменту охорони здоров’я ЛОДА Янош Саноцький озвучує невтішну статистику: минулого року інсульт (ішемічний або геморагічний) діагностували у 4043 жителів області. У понад 87 тисяч виявили цереброваскулярні патології (ураження судин головного мозку). Майже у 2,5 тисячі — транзиторні ішемічні атаки (короткотермінові розлади кровотоку у судинах мозку, що за симптоматикою нагадують мікроінсульт).

Ішемічний інсульт діагнос­тують, коли кровопостачання певної ділянки головного моз­ку припиняється. Геморагічний — коли відбувається кровови­лив у речовину мозку чи під його оболонки і об’єм крові перетис­кає його тканини. Нервові кліти­ни, позбавлені можливості нор­мально виконувати свої функції, гинуть, що автоматично тягне за собою порушення або втра­ту функцій тих частин тіла, яки­ми вони керують. Залежно від локалізації ураження, у хворого може порушуватися мова, чут­ливість, здатність до руху, зір, пам’ять тощо.

У людини, ймовірно, інсульт, якщо:

— з'явилася раптова слаб­кість у м’язах;

— затерпає або поколює час­тина обличчя, рука, нога чи по­ловина тіла;

— раптово стало важко гово­рити, говорить так, що її склад­но зрозуміти;

— раптово повністю або част­ково втратила зір на одне чи обидва ока;

— надзвичайно сильно роз­болілась голова;

— відчуває запаморочення, втрачає рівновагу;

— з'явилася блювота (у поєд­нанні з іншими симптомами).

FAST: розпізнати інсульт якнайшвидше!

Для ранньої діагностики ви­користовується скринінго­вий FAST-тест: Face (обличчя), Arms (руки), Speech Тest (мов­ний тест). Якщо у людини наяв­на хоча б одна з цих ознак, не­обхідно терміново викликати «швидку».

Обличчя. Занепокоєння має викликати його асиметрія. При цьому необхідно попроси­ти людину показати (вишкірити) зуби — хворий зможе це зробити лише однією, здоровою полови­ною обличчя.

Руки. Попросіть людину ви­тягнути руки вперед і утриму­вати їх у такому положенні про­тягом п’яти секунд. Якщо одна з рук швидко опускається або хворий не може її взагалі підня­ти, це вказує на параліч м’язів.

Мовний тест. Про важкі по­рушення свідчить раптова не­спроможність людини правиль­но говорити: перекручуватиме слова, робитиме граматичні по­милки (чого раніше за нею не спостерігалося), не зможе пі­дібрати правильного слова, її мова може бути незрозумілою оточенню.

4,5 години — час, протягом якого пацієнту з інсультом по­трібно надати фахову медичну допомогу, що дозволить уник­нути серйозних наслідків. Тож за найменшої підозри на інсульт необхідно негайно викликати «швидку»! Бригада медиків опе­ративно доправить хворого до лікарні, де у відділенні гострих порушень мозкового кровообі­гу йому проведуть екстрену те­рапію.

Як уникнути інсульту?

Вважається, що у 80% випад­ків захворювання можна уник­нути, якщо дотримуватися здо­рового способу життя та звести до мінімуму вплив основних факторів ризику:

l приділіть увагу вирішенню наявних проблем зі здоров’ям: підвищеного артеріального тис­ку, миготливої аритмії, цукрово­го діабету, підвищеного рівня холестерину у крові;

l обмежте вживання алкого­лю;

— киньте курити;

— їжте здорову їжу;

— позбудьтеся зайвої ваги;

— намагайтеся бути активни­ми фізично.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram