Передплатити Підтримати

У Львові з мереж витікає половина води

«Львівводоканал» встановлюватиме будинкові вузли обліку води, які придбає у лізинг

У розвинутих європейських країнах витоки води з комунальних мереж становлять 7−10%. А в Україні (і Львів — не виняток) за норми 30% реально з мереж витікає до 50% води! Прес-секретар ЛМКП «Львівводоканал» Уляна Горбата розповіла журналісту «ВЗ», що 4 грудня відзначатимуть Всесвітній день зменшення втрат води (Water loss). Усім водоканалам України вже віддавна доведена глобальна мета — знижувати втрати води. Але бажане дуже різниться від дійсного…

За словами Уляни Горбатої, аби зменшити втрати води, Закон «Про комер­ційний облік теплової енергії та водопостачан­ня» зобов’язав усі водо­канали України облад­нати усі житлові будинки спеціальними лічильни­ками води з дистанцій­ною системою передачі даних. ЛМКП «Львівво­доканал» має встанови­ти такі побудинкові вузли обліку води до червня 2020 року. Це незважа­ючи на те, що у більшості мешканців вже є вста­новлені квартирні лі­чильники.

У Львові вже понад 2 тисячі бу­динків обладнано такими загальнобудинковими лічильниками. Тому водоканалівці можуть бачити різни­цю між сумою показів квартирних лічильників і показом загальнобу­динкового лічильника. Практично ніколи ці цифри не збігаються. Як правило, до 50% об’єму води, яка зайшла в будинок, невідомо де «ви­паровується».

У «Львівводоканалі» класифіку­вали три види причин: у будинкових мережах десь є витоки води (у під­валі, на стояках тощо). Їх треба зна­йти і усунути. Друга причина — непе­ревірені, а тому невідповідні покази квартирних лічильників. Третя при­чина — зумисний вплив мешканців на покази лічильника з метою зменшен­ня показів.

«Звісно, вода також втрачається і по дорозі від свердловин до міста, — каже Уляна Горбата. — Але у нас на всіх свердловинах та насосних стан­ціях, і на вході води в місто є лічиль­ники. Бачимо, де втрачається вода. Є приховані витоки води, є відкриті витоки. Але найбільша невідповід­ність є щодо води, яка розподіляєть­ся у місті».

Відтак «Львівводоканал» заку­пить 6402 будинкові прилади облі­ку води і 9481 систему дистанційної передачі даних. А також 22 одиниці спецавтотранспорту. Відповідну ухвалу прийняла сесія Львівської міськради. До 1 серпня 2020 року підприємство має забезпечити бу­динковим обліком води 9 481 жит­лових будинків Львова. Закупівля лічильників із дистанційною пере­дачею даних обійдеться у 86 млн 407 тис. 804 грн. Очікуваний ефект від впровадження будинкового об­ліку — близько 41 млн грн у рік.

Цікаво, що «Львівводоканал» придбає це обладнання у лізинг, тобто довгострокову оренду із мож­ливістю його викупу за залишковою вартістю. Термін лізингу — до трьох років, відсоткова ставка — не більш ніж 20% річних. Перевага лізингу в тому, що лічильники можна закупи­ти вже, віднайти і ліквідувати втрати води в будинках, а на зекономлені кошти три роки виплачувати лізин­гові платежі.