Передплатити Підтримати

Куріння – як лотерея

От тільки «виграш» у ній – рак легенів, який щороку виявляють у 12 тисяч українців. 61% з них помирає протягом року після діагнозу

Фото з архіву «ВЗ»

В Україні курить кожен четвер­тий чоловік (24,2%) та кожна десята жінка (9,4%). У світі на­лічується цілий мільярд курців. Це приблизно кожен сьомий житель планети. Чим небез­печне тютюнокуріння? Лікарі попереджають: якщо вам 30 років і ви не відмовляєтеся від цього сумнівного задоволення, будьте готові, що у 60 років у вас діагностують рак легенів, і шанси на порятунок не будуть високими. Ця смертельно не­безпечна хвороба на початко­вих стадіях, як правило, має безсимптомний перебіг.

«Щороку від хворіб, прямо чи опосеред­ковано пов’язаних із тютюнопалінням, помира­ють 700 млн осіб, — розповідає експерт Департаменту охоро­ни здоров’я з пульмонології На­дія Рудницька. — Куріння — як ло­терея. От тільки „виграш“ у ній — важка і часто невиліковна хво­роба. У 25% курців розвиваєть­ся легенева патологія (хронічне обструктивне захворювання ле­гень, хронічний бронхіт), у 25% - серцево-судинна, що прова­дить до інфарктів та інсультів, у 25% - онкозахворювання (рак легенів, бронхів, губи, глотки, трахеї, стравоходу тощо). У 25% курців розвиваються інші неду­ги, зокрема облітеруючий ен­дартеріїт (запалення внутрішніх оболонок артерій — як правило, нижніх кінцівок) та цукровий ді­абет, що загрожує у майбутньо­му ампутацією стоп, виразкою шлунка тощо. Пацієнти, які ку­рять, часто думають: якщо вже захворів, то пізно кидати кури­ти. Але якщо людина лікується і при цьому продовжує курити, це як фарбувати іржаву трубу: хво­рий витрачає гроші, а хвороба при цьому продовжує прогресу­вати».

Діти, матері яких курили під час вагітності, відстають у фі­зичному та розумовому розви­тку та важать у середньому на 200 г менше. У жінок, які курять, на 50% вищий ризик передчас­них пологів, ніж у тих, які не ма­ють цієї шкідливої звички. Це все — за умови, що вагітній вда­лося уникнути викидня, а такі випадки не є рідкістю.

«В одній цигарці, яку викурю­єте, міститься 7 тисяч шкідливих речовин (смоли, важкі метали, як-от кадмій, фосфор тощо). Серед них — 70 канцерогенів (речовин, які напевно спричиня­ють ракові захворювання). Тем­пература горіння цигарки до­рівнює температурі плавлення алюмінію і заліза. Сьогодні тю­тюнове лобі намагається ввес­ти в оману курців, пропонуючи їм „менш шкідливу“ альтерна­тиву — „лайт“ (легкі) цигарки, ка­льяни та електронні сигарети. У їхній парі містяться пропіленглі­коль, що володіє канцероген­ним ефектом, гліцерин, який невідомо як поведеться в орга­нізмі при згорянні, та вітаміни, що при потраплянні у дихаль­ні шляхи виявляють спотворену дію», — каже лікар-пульмонолог.

Людина, яка почала курити сьогодні, завтра на рак через це не захворіє, — але є велика ймо­вірність, що захворіє через кіль­ка десятків років. Куріння спри­яє прямому ушкодженню ДНК і веде до накопичення вибірко­вих, хаотичних мутацій у геномі, які нашаровуються одна на одну. Який орган є найслабшим — там і з’явиться злоякісна пухлина.

Токсичні, канцерогенні речо­вини, які містяться у цигарках, виявляють у крові, тканині ни­рок і навіть цервікальному слизі у жінок. Вчені підрахували: якщо людина щодня викурює пач­ку цигарок, у клітинах її легенів щороку виникають близько 150 додаткових мутацій, у клітинах гортані — 97, горла — 39, ротової порожнини — 23, сечового міху­ра — 18, печінки — 6.

«Щороку про те, що у них рак легенів, дізнаються 12 тисяч українців. На жаль, лише 40% з них можемо запропонувати лі­кування. З тих 40% лише 13% вдається вилікувати, — озву­чує сумну статистику заступ­ник генерального директо­ра Львівського онкологічного регіонального лікувально-ді­агностичного центру Орест Тріль. — 61% хворих помирає протягом першого року з мо­менту встановлення діагнозу. Причина такої високої смерт­ності — пізнє звернення (на ста­дії кровотечі і розпаду пухли­ни)».

«До цих 12 тисячі хворих до­дайте ще 3 тисячі — у стількох українців кожного року діагнос­туємо рак стравоходу. Якби од­ного дня всі курці припинили курити, третини випадків раку вдалося б уникнути. Практично всі наші пацієнти — курці (курять зараз або курили у минулому). Вивозимо з реанімації хворого, якому видалили уражену пухли­ною легеню, у якого кожен вдих супроводжується болем, а він (задихаючись, кашляючи) на­ївно цікавиться у лікаря, коли зможе… знову закурити, — роз­повідає хірург торакального відділення онкоцентру Ігор Богуцький. — Залежність у кур­ців — така ж, як у залежних від героїну чи ігроманів. Це — вели­чезна проблема, про яку не при­йнято говорити в українському суспільстві. Курить чоловік, то й що? Дружина йому й слова не скаже. Головне, що не п’є і гро­ші додому приносить. І це ми го­воримо про швидку смерть від раку. А якщо у 45 років трапить­ся інсульт, і людина у наступні 10 буде лежати паралізованою, по­требуючи постійного догляду, ліків? Як така перспектива?».

Закон вимагає, аби 50% пе­редньої частини пачки цига­рок займав напис «Куріння вби­ває», а зі зворотного боку було графічне зображення з напи­сом-попередженням «Курін­ня викликає рак», «Куріння ви­кликає імпотенцію» тощо. Діяти цей закон почав із жовтня 2012 року, Україна стала 40-ою краї­ною у світі, яка запровадила такі норми. Наскільки ефективни­ми вони виявилися? Надія Руд­ницька озвучує невтішні дані: лише 1% курців вдається попро­щатися зі шкідливою звичкою. Значно кращий ефект, на думку Ореста Тріля, дала заборона ку­ріння у громадських місцях. Аби покурити, людина мусить шука­ти місце, де це можна зробити, а це вже — дискомфорт, з яким не кожен курець хоче миритися…