Передплатити Підтримати

Прем’єр-інспектор пообіцяв холодним галицьким містам тепло

І кримінальні справи – тим, хто своїм саботажем їх заморозив

Прем’єр Олексій Гончарук знайомиться зі станом справ на Новороздільській ТЕЦ. Фото Віри Власюк

У режимі пожежної команди довелося минулої середи працювати главі українського уряду Олексію Гончаруку. Відклавши усі нагальні прем’єрські справи, він після закінчення робочого дня прилетів на Львівщину, був там до ночі. На те була вагома причина: посеред опалювального сезону відсутність тепла у двох 30-тисячних, колись потужних індустріальних центрах — Новому Роздолі і Новояворівську.

ДО ЛЬВОВА керівник Кабмі­ну з великим чиновницьким десантом прибув о 18.30 на урядовому літаку. Деякі зловтіш­ники іронізували: цей політ обій­шовся платникам податків що­найменше у півтора мільйона гривень — а за ці кошти можна було би погасити третину зарп­латних боргів перед працівника­ми ТЕЦ Нового Роздолу. Чулися докори: мовляв, прем’єр через «НП» міг би з Києва провести се­лекторну нараду (бо «держава у смартфоні»!). Утім, випереджаю­чи ці кпини, Олексій Гончарук по­яснив: я хотів на власні очі поба­чити, що відбувається тут, щоб порівняти з тим, що мені вклада­ють у вуха…

Найперше прем’єр поїхав з ін­спекцією до Новояворівська. На тамтешній ТЕЦ його вже дочіку­валися робітники-страйкарі, які через тримісячну заборгованість із зарплати не запускають тепло­електроцентраль. Олексій Гонча­рук по вузьких ТЕЦівських ходах, металевих драбинах добрався у приміщення, де його чекали, і на ногах провів робочу нараду. Її учасниками були міністр роз­витку громад та територій Укра­їни Альона Бабак, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Ко­болєв, президент «Укртрансга­зу» Сергій Олексієнко, керівник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержани­ми від корупційних та інших зло­чинів (АРМА) Антон Янчук, голова Львівської ОДА Маркіян Маль­ський, керівництво обласного управління Нацполіції, представ­ники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, мер Но­вояворівська, депутати різних рівнів…

— Ми знаємо, що є проблема. Не закриваємо на неї очі. Зби­раємося її вирішувати, — розпо­чав керівник уряду. — Але потріб­но, щоб і ви пішли нам назустріч. Дуже важливо зараз не втрача­ти час — бо людям треба дати те­пло.

Олексій Гончарук пояснив свій алгоритм дій: із тимчасовим управителем Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ — при­ватним підприємством «Гарант Енерго М», який не впорався зі своєю місією, який має забло­ковані рахунки, велику заборго­ваність перед працівниками і по­стачальниками газу (та й взагалі — ховається), достроково розі­рвали угоду. І тепер передають обидві теплоелектроцентралі у руки державної компанії «Нафто­газ Тепло», яка входить до НАК «Нафтогаз України». Сказав, що новий управитель — солідний, «не шарашкіна контора». Мов­ляв, тепер у вас буде нормальна платня, стабільна робота, жод­них «прострочок». Прем’єр по­обіцяв, що до вихідних з робіт­никами ТЕЦ «Нафтогаз Тепло» укладе контракти, видасть «під­йомні» — більшу, ніж досі, зарпла­ту за перший місяць. А як тільки новояворівці почнуть отримувати тепло (висловив сподівання, що це — справа кількох днів), їм по­гасять дві інші заборговані зарп­лати.

Олексій Гончарук припустив, що у діях колишнього управи­теля ТЕЦ були ознаки шахрай­ства. Тому дав доручення право­охоронним органам дати цьому оцінку. Очікує на відкриття кри­мінальних справ. Натякнув: у кожної неспроможності в рішен­ні проблеми є ім’я та посада. У глави уряду є також претензії до АРМИ, яка призначила управите­лем неспроможне «Гарант Енер­го М». «Ми підозрюємо, що це рі­шення було сумнівним. Будемо розглядати кадрові рішення по АРМі, винних притягнемо до від­повідальності», — запевнив київ­ський гість.

У прем’єра запитали, чи іні­ціюватиме він відставку голови Львівської ОДА Маркіяна Маль­ського, мовляв, на ньому лежить велика частина відповідальності. Видно було, як після цього захви­лювався той, про кого йшлося. А керівник уряду своєю відповід­дю трохи заспокоїв керівника об­ласті:

— За підсумками цього ви­їзду дамо оцінку роботі кожно­го чиновника, який відповідав за відповідний регіон. Станом на сьогодні, на мою думку, очіль­ник Львівської облдержадміні­страції зробив усе від нього за­лежне, щоб ситуацію вирулити. Проблему бачу в іншому: цими об’єктами управляє незрозуміла мені приватна структура, яка по­водиться дивним чином…

На інше запитання преси, чому, незважаючи на те, що гро­мади давно, ще з весни, били в набат, так пізно в уряді взяли­ся за проблеми Нового Роздолу і Новояворівська, Олексій Гонча­рук відповів: «Нам постійно допо­відали, що є прогрес. Щотижня проводимо наради, аби зрозумі­ти, що зроблено. Приїхали сюди, бо проблему не вирішено». І до­дав: «На жаль, не всі процедури у нашій країні дозволяють вирішу­вати питання отак швидко». При цьому прем’єр клацнув пальця­ми — як роблять це деякі клієнти в ресторані, підкликаючи офіці­анта…

А далі очільник Кабміну зі сво­їм чиновницьким ескортом по­дався у нічний Новий Розділ, де ситуація ще складніша. Людям, що чекали його там разом з нар­депом по цьому округу Тарасом Батенком, пообіцяв той самий план дій, який озвучив новояво­рівцям. При цьому зауважив: на випадок екстремальної ситуації, коли не встигнуть подати цен­тралізоване тепло, у місті облад­нають пункти обігріву, а у школах, дитсадках, за потреби, встанов­лять альтернативні джерела те­пла, зокрема, теплові «гармати».

Прем’єр попросив ТЕЦівців приступити до роботи уже з на­ступного ранку. І висловив на­дію, що при злагодженості дій те­пло у помешкання новороздільців може надійти упродовж найближ­чих восьми-десяти днів. Допо­могу у запуску ТЕЦ надаватиме спеціально відряджений сюди представник «Нафтогазу» Едуард Кругляк, який колись був заступ­ником міністра і мера Житомира з комунальних питань — отож до­бре знається на проблемі.

Прозвучала ще одна важлива інформація для новороздільців (як і для новояворівців). Уряд до­лучиться до юридичного супро­воду судових позовів громадян, які вимагатимуть стягнути із «Га­рант Енерго М» зарплатну забор­гованість за останні півроку. Од­ночасно Національна комісія з регулювання енергетики та ко­мунальних послуг вивчає можли­вість погасити цією заборгова­ністю рахунки споживачів тепла в опалювальному сезоні 2019−2020 років.

Інша новина, на яку так чекали вимордовані холодом люди: уря­дова команда разом з нардепом Батенком працює над тим, щоб дозволити новороздільцям без всякої тяганини перейти на ін­дивідуальне опалення. Частково кошти на це візьмуть із держав­них програм та субвенцій соці­ально-економічного розвитку. А можливо, і з міжнародних ґран­тів.

Після візиту прем’єра у Ново­яворівську і Новому Роздолі за­жевріла надія на зимування у те­плі. Одне лише питання: чому задля забезпечення своїх еле­ментарних прав людям дово­диться боротися так тяжко?

А тим часом…

За даними «Високого Замку», 14 листопада на Новороздільській ТЕЦ роз­почали підготовку електро­обладнання до контроль­ного заповнення теплових мереж водою — задля вияв­лення і ліквідації можливих проривів. Хоча деякі робіт­ники, побоюючись, що їх знову обмануть, як мовить­ся, і далі крутять носами. На Новояворівській ТЕЦ обі­цяли приступити до робо­ти після підписання нових контрактів — а це буде, орі­єнтовно, у неділю…