Передплатити Підтримати

«Майже половина старшокласників користуються платіжними картками»

«Кредобанк» проводить уроки фінансової грамотності для школярів та студентів

cc73c41b79a75ba7b509b53a53226ebc

Скільки насправді коштує «безвідсотковий» кредит, як не потрапити на гачок шахраїв, купуючи товари в Інтернеті, і головне — як навчитись планувати власний бюджет, аби не жити від зарплати до зарплати? На відміну від теореми Піфагора, у школах рідко навчають таких практичних речей. З нагоди Всесвітнього дня ощадності «Кредобанк» протягом жовтня-листопада уже організував понад одинадцять відкритих уроків фінансової грамотності для школярів та студентів у Львові, Дублянах та Дрогобичі. Найближчим часом такі уроки фінансової грамотності також відбудуться у Києві, Вінниці, Хмельницькому, Сокалі та інших містах, де є відділення банку.

Уроки фінансової грамотності приу­рочені до Всесвітнього дня заоща­джень, який відзначають 31 жов­тня. Саме наприкінці жовтня у 1924 році у Мілані зібрались представники ощад­них кас із 29 країн світу та провели пер­ший інтернаціональний спеціалізований конгрес. Тепер традиційно до Всесвіт­нього дня заощаджень присвячують різ­ні акції, метою яких є підвищення рів­ня фінансової грамотності населення, роз’яснення значення заощаджень ді­тям та дорослим, а також спеціальні кон­сультації, акційні тижні, заходи для клієн­тів і подарунки. Адже для банків важливо мати клієнтів, які добре орієнтуються у фінансових послугах, адже з ними вини­кає менше непорозумінь.

Починати вивчати фінансову гра­мотність треба ще зі шкільної парти, переконані у «Кредобанку». Саме тому уроки фінансової грамотності пред­ставники банку проводили для учнів 6−11 класів та студентів першого та другого курсів.

«Освітня ініціатива з фінансової гра­мотності є важливою для нас як для со­ціально відповідального бізнесу. Спілку­ватися та ділитися досвідом з молодими людьми дуже важливо, а розмови про фі­нансову грамотність підвищують обізна­ність наших майбутніх клієнтів про фінан­сову систему і банківські послуги. Я теж мав нагоду особисто поспілкуватися про фінансову грамотність з учнями і скажу, що від таких бесід кожен залишається у виграші. Юні слухачі отримують корисну інформацію, а спікер — досвід від спілку­вання з сучасною молоддю», — каже го­лова правління АТ «Кредобанк» Ґжеґож Шатковскі.

Як виявилось, школярі досить непога­но орієнтуються в онлайн-банкінгу, але не дуже цікавляться плануванням влас­ного бюджету.

«Практично половина дітей вико­ристовують банківські додатки, платіж­ні картки. Тому найбільше їх цікавила те­матика шахрайства, фішинг. Вони знають усі ці терміни. Тому у цій частині було на­віть не навчання, а обмін досвідом, — каже керівник прес-служби АТ „Кредо­банк“ Віктор Гальчинський. — Нам часом здається, що діти не знаються на цих тех­нологіях або не звертають уваги на них. Насправді вони у цьому добре орієнту­ються. Натомість планування власного бюджету їх не так цікавить. Коли їм пока­зуєш додатки у смартфонах, за допомо­гою яких можна контролювати особисті фінанси, на них це не справляє вражен­ня. Гадаю, враження у них буде після того, як вони покористуються такими до­датками. Бо навіть не маючи власних до­ходів, але маючи обмежений бюджет від батьків, навички аналізу власних витрат згодяться».

З 1 вересня цього року в Україні по­чали вивчати фінансову грамотність як факультатив у 10−11 класах. Навіть спе­ціальний підручник випустили. Однак на­справді цей предмет з’явився лише у де­яких школах.

«Насправді, це дуже важливий пред­мет, адже на додачу до базових знань заклади освіти мають навчити і життя, практичних дисциплін, — каже Віктор Галь­чинський. — Як на мене, є дві проблеми на­ших людей — низька фінансова та правова грамотність. З одного боку, люди не розу­міють, як правильно користуватися банків­ськими, фінансовими послугами, як від­різнити справжню вигоду від шахрайства чи якихось недобросовісних дій. З іншого боку, нам треба знати свої права та вміти їх захищати. Тому це знання, які важливо давати ще зі школи. Ми, як банк, намагає­мося максимально відверто та чесно пока­зувати плюси та мінуси того чи іншого бан­ківського продукту».

Під час уроків фінансової грамотнос­ті представники банку дарували бібліо­текам навчальних закладів книгу «Світ грошей», україномовна версія якої була видана за підтримки банку. Окрім того, комплекти книг «Світ грошей» також отримали 35 бібліотек з різних куточ­ків України, що делегували учасників на Всеукраїнський конкурс дитячого читан­ня «Книгоманія», що відбувся у 2019 році за підтримки банку.