Передплатити Підтримати

Якщо немає бодай 15 років стажу, пенсії не буде взагалі!

Для тих, хто має замалий страховий стаж, пенсійний вік підняли до 63-65 років

«Ми не можемо нарахувати вам пенсію. У вас замало стажу», — таку відповідь почув у відділенні Пенсійного фонду Роман Дайко. Чоловік відсвяткував 60-річний ювілей і за кілька днів поїхав у райцентр оформляти пенсію. Та виявилось, що він має лише 22 роки стажу, а треба — 26. Тож у Пенсійному фонді сказали, що зможе оформити пенсію лише у 63 роки!

Я знав, що не маю вели­кого стажу, бо їздив на заро­бітки. А що було робити, як завод закрили? Працював у Москві на будові. Потім вже з бригадою тут робили ре­монти, а був оформлений на пилорамі. Але в Пенсійному фонді сказали, що то, що на пилорамі лежала моя трудо­ва книжка, не рахується, бо за мене фірма не платила по­даток. Так мені 12 років ста­жу пропало! Останні вісім ро­ків працюю в охоронній фірмі. Боюся, що мене звідти виже­нуть, бо я вже фактично пен­сійного віку, хоч пенсії і не дали", — каже чоловік.

За словами першого за­ступника начальника Голов­ного управління Пенсійного фонду у Львівській області Олександра Сафіна, випадки, коли людина переконана, що їй стаж йде, а насправді роботодавець за неї нічого не сплачує або сплачує не повніс­тю, не рідкість. «Люди звикли, що стаж дорівнює кількості від­працьованих років. Але страхо­вий стаж, необхідний для при­значення пенсії, рахують лише за той період, за який сплачу­вали страхові внески до Пен­сійного фонду. І якщо, скажі­мо, працівник отримує меншу зарплату, ніж мінімальна (на­приклад, оформлений на по­ловину чи чверть ставки), то й стаж йому рахуватимуть про­порційно менший. Наприклад, якщо розмір ЄСВ удвічі мен­ший за мінімальний, то пра­цівнику рахують за відпрацьо­ваний рік лише шість місяців стажу. Тому я б радив усім пра­цівникам перевіряти, чи спла­чує за них роботодавець ЄСВ, і в якому обсязі. Це можна зро­бити, зареєструвавшись на порталі ПФУ або безпосеред­ньо звернувшись у відділення», — каже Олександр Сафін.

Чимало українців вважа­ють, що немає принципової різниці, скільки є у тебе ста­жу, — мінімальну пенсію все одно нарахують. Насправ­ді це не так. Якщо людина не має бодай 15 років страхово­го стажу, то вона отримувати­ме від держави не пенсію, а лише соціальну допомогу. І то тільки після 65 років.

З цього року почав зроста­ти мінімальний стаж, необхід­ний для призначення пенсії у 60 років. Якщо досі потрібно було 25 років стажу, то цьо­го року, аби вийти на пенсію, уже потрібно 26 років стажу. «Планка» зростатиме з кож­ним роком, аж поки не до­сягне 35 років. Це станеться у 2028 році. Якщо стаж буде від 25 до 35 років, доведеть­ся працювати до 63 років. Ті, хто матиме від 15 до 25 ро­ків, зможуть оформити пен­сію лише у 65.

Так виглядає, що більшість молодих українців можуть за­бути про пенсію у 60. Адже, за даними Держстату, на сьо­годні приблизно 3,5 млн пра­цездатних українців працю­ють неофіційно, тож навряд чи вони матимуть достатньо стажу. Тим більше, що після 2004 року навчання у вузах перестало враховуватись у стаж, а це як-не-як п’ять втра­чених років.

Утім, якщо людина хоче мати державну пенсію, але не має достатньо стажу, вона може його «докупити». «Якщо особа офіційно не працює і для виходу на пенсію їй бра­кує стажу, то вона може спла­тити ЄСВ за той період, якого їй не вистачає, — каже Олек­сандр Сафін. — Зрештою, якщо людина офіційно не працевлаштована, але має якийсь дохід, то може само­стійно платити за себе стра­хові внески. Це хороший варі­ант для заробітчан. Працюючи за кордоном, вони можуть за­реєструватись у Пенсійному фонді, регулярно сплачува­ти за себе ЄСВ, тоді матимуть страховий стаж. Після повер­нення в Україну вони зможуть оформити тут пенсію».