Депутатські «пропуски» подорожчали

Нардепів каратимуть не лише за прогули, а й за «голосування ногами»

Штрафи – не головна гризота для парламентських прогульників. На розгляді у Конституційному Суді законопроєкт зі жорсткішими санкціями: за пропущені без поважних причин третину пленарних засідань та/або засідань комітету упродовж однієї чергової сесії – без мандата на вихід. Фото УНІАН

За — 265, проти — 0, утрималися — 25, не голосували — 92. Такі цифри висвітилися на парламентському табло за результатами остаточного голосування змін до Регламенту Верховної Ради і закону про статус нардепа, якими «посягнули» на депутатські портмоне. Якби нові правила діяли вже (наразі чекають президентського підпису й офіційного опублікування), 92 депутатів, котрі не натиснули жодної кнопки, поставили би на штрафний лічильник. Разом із тими, кого на робочому місці взагалі не було.

Для народних обранців, які полюбляють «шлангувати», і без того «печальний» законопроєкт до другого читання став ще «пе­чальнішим». Не встигли відійти від попередньо проголосова­ної норми про те, що доведеть­ся відповідати гривнею за про­гули понад третини пленарних засідань чи половини засі­дань комітету, як бац — і новий «нєжданчик». До другого чи­тання прописані у законопро­єкті правила змінили: штраф­ників запропонували карати, відштовхуючись від кількості не «пленарних» прогулів, а пропу­щених голосувань. «Якщо на­родний депутат протягом ка­лендарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верхо­вної Ради України без поваж­них причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рі­шень на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради Украї­ни, до складу якого його обра­но, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депу­татських повноважень, за від­повідний календарний місяць», — саме у такій редакції й ухва­лили штрафні санкції для нар­депів.

Різниця між першим й оста­точним варіантами колосаль­на. Одна річ — засідання, інша — голосування «поштучно». Про­пустивши два-три пленарні дні, можна запросто ліміт безкарних (30%) «н. б.» перевищити. І тоді — прощавай, «друга зарплата», як називають щомісячні випла­ти на виконання депутатських повноважень. Хоча у перекладі на гривні так звані депутатські навіть кругліші за парламент­ські оклади з усіма надбавка­ми. З заробітної плати податки вираховують, з «депутатських», розмір яких дорівнює зарплаті брутто — ні. Ціна питання, врахо­вуючи оприлюднені суми заро­бітків нинішніх парламентаріїв, — від 40 тисяч гривень.

Перспектива залишитися без такої щедрої «надбавки» до зарплати викликала обур­ливе голосіння незгідних. Їхні аргументи зводилися до того, що негоже, мовляв, зазіхати на кошти, за які народні обран­ці утримують свої приймальні і вирішують проблеми виборців. Ось тільки саме так «депутат­ські» витрачають далеко не всі нардепи. Користуючись тим, що звітів за виплати на вико­нання повноважень для депута­тів досі не запровадили, дехто розпоряджається цими гроши­ма як справді другою зарпла­тою.

Але не тільки посягання на «депутатські» напружило кри­тиків. У сесійній залі прозвуча­ли й претензії щодо підрахун­ку «пропусків» із прив’язкою до неучасті у голосуваннях. Запровадження такої норми обмежує, мовляв, право де­путатів на те, що називаєть­ся «голосувати ногами». Не­натискання кнопок або взагалі вихід із зали — це теж, наго­лошували невдоволені, спо­сіб висловлення депутатської позиції. Зауваження слуш­не. Але принцип co za bardzo, to nie zdrowo теж ніхто не ска­совував. Право на демарші не означає, що ним можна зло­вживати, бойкотуючи голосу­вання раз за разом. До того ж, крім кнопок «за» і «проти», на депутатському пульті є і третій варіант — «утримався».

Якщо у попередній редак­ції згаданого законопроєкту йшлося лише про позбавлен­ня штрафників так званих депу­татських, то до другого читан­ня з’явилася ще одна суттєва поправка. Досі підставою для нарахування депутатові зарп­лати за кожен трудодень був депутатський підпис у «журна­лі відвідувань» (письмова ре­єстрація). Тепер «денні» нара­ховуватимуть, беручи до уваги участь кожного з народних об­ранців у голосуванні. Якщо на пленарному засіданні депутат не прикладатиметься до пуль­та у понад 30% голосувань — мінус денна зарплата. Такими змінами сподіваються полама­ти нехитру прогульницьку схе­му — коли, розписавшись у жур­налі зранку, депутат міг гуляти на всі чотири (вирішувати свої справи), і при цьому отримував зарплату.