Передплатити Підтримати

Навіщо бабусі платити за мегабайти?

Майже третина українців не користується мобільним інтернетом. Але платить за нього

«Подивись мені до телефона, бо їсть гроші, як скажений», — скаржиться моя 80-річна бабуся. Перевіряю. Платить 75 гривень — за чотири тижні безлімітних дзвінків, 30 хвилин на інші мережі та 2000 мегабайт. Для людини, яка має мізерну пенсію, а телефон бере до рук хіба тоді, коли їй хтось дзвонить, — дорого. Але це — найдешевший з тарифних планів. Можливості платити лише за «виговорені» хвилини немає — мобільні оператори давно відмовились від посекундної чи хоча б похвилинної тарифікації дзвінків. Зате у кожному пакеті — певний обсяг мегабайтів. І за них мусять платити навіть ті, хто має старенькі кнопкові телефони і уявлення не має, що то за звір, ті мегабайти.

Звичайно, абонентів, які не користуються мобіль­ним інтернетом, з кожним роком стає все менше. Навіть у приміських електричках паса­жири пенсійного віку, які зали­пають у смартфонах, — звичне явище. Однак попит на тради­ційні кнопкові телефони свід­чить, що людей, яким мобільний інтернет не потрібен, мільйони. За даними дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine, ми­нулого року в Україні купили 5,4 млн смартфонів і 1,5 млн кноп­кових телефонів. Та й самі опе­ратори визнають — кількість абонентів, які не користуються мобільним інтернетом, чимала.

«За нашими даними, кіль­кість абонентів, які не викорис­товують мобільний інтернет, становить приблизно третину. Щоправда, кількість таких або­нентів постійно зменшується. Порівняно з другим кварталом 2018 року, кількість абонен­тів „Київстар“, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, — каже провідний фа­хівець зі зв’язків із громад­ськістю компанії „Київстар“ Катерина Резніченко. — Зна­чний внесок у зростання корис­тувачів мобільного інтернету зробив стрімкий розвиток 4G, який зараз доступний в 6609 на­селених пунктах».

Попри майже третину «доін­тернетних» користувачів, окре­мого тарифного плану «для ба­бусь» у компанії немає. Аби не платити за мегабайти, тре­ба спочатку підключити тариф «Безлім соцмережі», а потім спеціальною комбінацією цифр обрати опцію «Без мегабайт». Тоді абонплата зменшиться на 10 гривень.

У Vodafone кажуть про близь­ко 40% клієнтів, які надають пе­ревагу лише дзвінкам і тексто­вим повідомленням. «Для таких клієнтів наша компанія пропонує тариф Vodafone Family — за 45 грн на місяць. У ньому передба­чена мінімальна кількість мега­байт (500 МБ), яких вистачає пе­реважно для оновлення деяких програмних забезпечень у теле­фоні користувача. Натомість, за умовами тарифу, клієнту нада­ється безлімітна кількість хвилин для розмов у мережі Vodafone, 150 хвилин для дзвінків на інші мережі, а також 30 хвилин для дзвінків за кордон, зокрема у Польщу, Італію, Німеччину, США та Канаду. Хвилини для „закор­донних дзвінків“ можна, за по­треби, обміняти на додаткові 100 хвилин дзвінків по Україні», — каже експерт із зовнішніх відносин «Водафон Україна» Ярина Бравчук.

За даними Держстату, на по­чаток цього року в Україні налі­чувалось 53,934 мільйона або­нентів мобільного зв’язку (є люди, у яких по кілька номе­рів).Тому, коли оператори ка­жуть про 30−40% абонентів, які не користуються мобільним ін­тернетом, насправді йдеться про майже 16 мільйонів! І на­віть якщо припустити, що части­на з них припадає на неактивні сім-карти, все одно йдеться про мільйони українців. Переважно це люди літнього віку чи люди, яким не вистачає грошей на смартфон. Та їхні інтереси опе­раторів не цікавлять! Їм треба «відбити» кошти, вкладені у при­дбання ліцензій 4G та розбудову відповідної мережі, а також ком­пенсувати відтік абонентів: за минулий рік їх кількість скороти­лася на 1,781 мільйона.

«Похвилинна тарифікація не вирішує головного завдан­ня маркетингу: забезпечення передбачуваного рівня витрат абонентів. Тому зараз тарифна політика операторів зв’язку (не тільки стільникового, а й фіксо­ваного) ґрунтується на пакетно­му принципі. За фіксовану суму вам пропонують придбати пев­ний обсяг послуг. Якщо ви його не використовуєте — це ваші проблеми, беріть менший. Якщо меншого нема — що ж, таке жит­тя. Операторам не потрібні або­ненти, які хочуть тримати сім-карту як запасну, витрачаючи гроші лише епізодично, — каже експерт телекомринку Роман Хімич. — Це не суперечить за­конодавству. На ринку присутні п’ять операторів, тож про моно­полію казати недоречно. Ніхто не хоче пропонувати послуги за 10−15−30 гривень на місяць. Те саме стосується наявності у та­рифах послуг доступу до інтер­нету. Люди, які хотіли би мати можливість обрати тарифи без таких послуг, просто не цікаві операторам».

Довідка

26,607 мільярда гривень — стільки грошей витратили українці на мобільний зв’язок за минулий рік, підрахували у Держстаті. Виходить, кожен українець (включно з дітьми) в середньому витратив 632 гривні на рік, або 51 грн на мі­сяць.