Передплатити Підтримати

«Це таке вони хочуть будувати? Свят-свят-свят!»

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував забудовників, які хочуть спорудити готель «Хілтон» у парковій зоні

Мешканці вулиць Лижвярської і Літньої проти будівництва готельно-розважальних хмарочосів і пропонують облаштувати у приміщенні колишнього музею ПрикВО культурно-меморіальний об’єкт.

У Львові — чергові забудовні пристрасті. Ламають списи щодо гіпотетичного будів­ництва високоповерхового готелю всесвітньої мережі «Хілтон» у парковій зоні (вулиця Лижвярська, на пагорбах між Парком культури та Стрий­ським парком). Майбутній готель хочуть звести на місці будівлі колишнього радянсько­го музею ПрикВО, який уже де­кілька десятиліть руйнується.

Заручившись підтримкою групи інвесторів та лондонського офісу го­тельної мережі «Хілтон», буду­вати готель хоче компанія-ін­вестор «Парк спейс». Вона на 90% належить товариству «Ава­лон Інкомпані», яку пов’язують з відомим львівським бізнесме­ном, депутатом ЛМР Григорі­єм Козловським. Відтак компа­нія «Парк спейс» звернулася до виконкому ЛМР, аби отримати містобудівні умови, причому на граничну висоту будівлі 72 ме­три. А це 12-поверховий хмаро­чос. З огляду на те, що він роз­ташований ще й на пагорбі, то неодмінно спотворить історич­ну панораму міста Лева.

Історія з будівництвом на міс­ці колишнього радянського вій­ськового музею тягнеться не одне десятиліття. Попередній власник теж хотів тут будувати готель, і для цього навіть отри­мав у мерії історико-містобу­дівне обґрунтування, але з ви­сотністю 34 метри. У нового власника апетити виявилися більшими удвічі, бо хоче будува­ти на 72 метри. І таку висотність, як виявилося, уже погодила міс­тобудівна рада при ЛМР.

Мешканці довколишніх бу­динків (на вулицях Лижвярській і Літній) виступають проти спору­дження готельного хмарочоса. Один із аргументів — ділянка при­ватизована у сумнівний спосіб, вона раніше була частиною ко­мунального парку. А до того, від XVIII ст., це був Стрийський цвин­тар, де були, зокрема, і військові поховання, починаючи від коза­ків Богдана Хмельницького, а пе­ред тим захоронення жертв чуми, холери, черевного тифу і сибір­ки. Загалом тут було поховано близько 5000 осіб.

Забудовник організував гро­мадські слухання за участі чле­нів виконкому ЛМР з виїздом на територію колишнього військо­вого музею. Тоді наголошували, що проєкту майбутнього готелю та його візуалізації ще немає, ще невідомо, скільки повер­хів там взагалі має бути. Мов­ляв, це вирішиться у ході міжна­родного конкурсу із залученням найкращих архітекторів. Однак на засіданні виконкому ЛМР 9 серпня представники забудов­ника продемонстрували див­ну картинку — аж три 12-повер­хові хмарочоси. Міський голова Львова, який вів засідання ви­конкому, здивувався: «Це таке вони хочуть будувати? Свят-свят-свят! Ці три „свічки“ мене просто вбили!». Представни­ки забудовника взялися пояс­нювати, що це зовсім не проєкт майбутнього готелю, а просто відсторонена «картинка», аби відомі архітектори, які візьмуть участь у конкурсі, мали для себе певні обмеження, розумі­ли, в якому ансамблі вони мо­жуть проєктувати.

«Тоді навіщо ви це фото сюди даєте? — із залізною логікою за­питав міський голова. — Раніше йшлося про одну будівлю, яка має включати готель „Хілтон“, і другу частину — апарт-готель (тип готелю, де номери є окре­мою квартирою з кухнею та усім необхідним. — Авт.). Тут я бачу три будівлі, які нагадують гурто­житки на вул. Гвардійській. Що мене бентежить? У цілому сві­ті подібні апарт-готелі, як пра­вило, є власністю міжнародних фондів. А в Україні часто квар­тири в таких апарт-готелях про­дають фізичним особам, які там живуть. І тоді це виходить не го­тель, а житловий будинок. Тре­ба, щоб такого не було тут. Міс­то зацікавлене мати готель з родини „Хілтон“. Але питання: яка має бути висота цієї будівлі? Цією своєю пропозицією „трьох свічок“ ви мене вводите в ано­мальний стан».

«Треба допомогти людям, які хочуть збудувати готель, але допомогти з точки зору чинно­го законодавства, здорового глузду, минулого і майбутнього Львова, — сказав Андрій Садо­вий. — Щоб вони мали документ, аби починати міжнародний кон­курс. Щоб місто було одним із учасників цього конкурсу. Щоб це не був закритий конкурс, який робить собі забудовник. Я би хотів, щоб ця будівля була пам’яткою архітектури ХХІ сто­ліття».

Мер доручив заново й чіт­ко прописати всі умови для за­будовника, доопрацювати рі­шення виконкому і розглянути його на наступному засідан­ні. Тим часом мешканці довко­лишніх щодо колишнього музею ПрикВО будинків звернулися до міського голови Андрія Садо­вого з пропозицією — віднови­ти наявну будівлю до належно­го стану і використовувати її як культурно-меморіальний об’єкт, але в жодному разі не як готель­но-розважальний хмарочос, який спотворить архітектурний ансамбль Львова.