Передплатити Підтримати

«Не шукайте усіляких дурниць про вакцинацію в Інтернеті»

Нещеплених дітей можуть не допустити до навчання

Чимало батьків досі бояться вакцинувати дітей! Експерти радять переглянути це рішення.

Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook нагадала про те, що наближається навчальний рік, а отже, батьки мають переві­рити у сімейного ліка­ря, чи їхня дитина має всі щеплення. Згідно з календарем щеплень, їх треба зробити від десяти хвороб. У разі загострен­ня епідеміологічної си­туації нещеплених дітей можуть не допустити до навчального закладу.

«Це вакцини від де­сяти хвороб: ге­патиту B, тубер­кульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, прав­ця, коклюшу, поліомієліту та хіб-інфекції (бактерія Hib передається повітря­но-крапельним шляхом. У дітей від 5 років хіб про­вокує розвиток пневмонії, гнійного менінгіту. — Авт.), — нагадала Уляна Супрун. — Не можна ставити на перше місце індивідуальне право відмовитися від вак­цинації, ігноруючи безпеку інших дітей.

Вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб. Тому не­має раціональних підстав ри­зикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини".

Уляна Супрун зауважила, що зверталася до РНБО з прохан­ням скликати засідання на тему вакцинації. Однак досі не отри­мала відповіді та визначеної дати засідання. Отже, пані мі­ністр тепер апелює до прези­дента Володимира Зеленсько­го.

«Виглядає, що досі немає розуміння, що вакцинація є не менш важливою, ніж забез­печення військовослужбовців зброєю чи впровадження стан­дартів НАТО, — написала на своїй сторінці у фейсбуці Уля­на Супрун. — Без колективного імунітету і вакцинації як пріори­тету перших осіб країни — ми не зможемо захистити Україну. Без розгляду питань щодо імуно­профілактики на засіданні РНБО з відповідними рішеннями, теза про цінність людського життя залишатиметься лише деклара­цією, не підкріпленою конкрет­ними діями.

Це добре усвідомлюють наші західні партнери. Тому питання вакцинації широко комунікують, а перші особи беруть актив­ну участь у кампаніях із закли­ком вакцинуватися. Для всьо­го цивілізованого світу сьогодні серйозним викликом є проти­дія потужним антивакцинатор­ським кампаніям та недовіра до державних систем охорони здоров’я.

У нас же це питання ігнору­ється. Попри це, тема імунізації часто стає предметом маніпу­ляцій й інформаційних операцій Росії, що поширює брехню та міфи про вакцини, аби підірва­ти довіру людей до вакцинації, — веде далі міністр. — Ігнорува­ти питання вакцинації на націо­нальному рівні вкрай небезпеч­но. Наразі маємо не найкращу статистику охоплення щеплен­нями, а рівень захворюваності на інфекційні хвороби стабільно високий.

До прикладу, показники вак­цинації серед дітей знизилися з понад 90% у 1990-х до 70% у 2000-х і менш ніж до 50% у 2014 році. Зокрема протягом остан­ніх шести років в Україні спо­стерігається ріст захворюва­ності на гемофільну інфекцію у 10 разів, на кашлюк в 3,5 раза, захворюваність на дифтерію зросла у 2,5 раза, на правець — у 2 рази. На стабільно високих по­значках тримається захворюва­ність на гострий та хронічний ге­патити В.

Наразі маємо найбільше за часи незалежності України зростання захворюваності на кір. Так, у 2017 році було повідо­млено про 4 782 випадки, у 2018 — про 54 810 випадків. За ста­ном на середину 2019 року по­відомлено про понад 54 тися­чі випадків. З початку спалаху померло 39 людей. Ігнорувати таку ситуацію небезпечно".

Цього року Міністерство охо­рони здоров’я провело у на­вчальних закладах Львівщини так звану спецоперацію. Ліка­рі виїжджали у школи, де розпо­відали батькам про важливість вакцинування. На одній з таких зустрічей журналіст «ВЗ» позна­йомилася з професором кафедри імунології Львівського ме­дичного університету Ларисою Костюченко. Стаття під назвою «Не вакцинувати свою дити­ну — це як їхати у трамваї зай­цем. Сподіваючись, що всі інші заплатять за проїзд» («ВЗ» від 07.03.2019 р.) викликала широ­ке обговорення у соцмережах.

Журналіст «ВЗ» попросила пані Ларису нагадати батькам про важливість вакцинування. Хоча професор твердо переко­нана, що консультувати бать­ків лікарі мають у медичних за­кладах, на своїх робочих місцях. У навчальних закладах мають працювати вчителі.

«В український календар ще­плень входить десять інфекцій­них хвороб, в американський — вісімнадцять, — каже Лариса Костюченко. — Не треба виби­рати, яка хвороба менш небез­печна, а яка більш небезпечна. Потрібно зробити щеплення від усіх! Батьки мають бути свідомі та уважно ставитися до здоров’я своїх дітей. Цікавитися матеріа­лами, які публікує ВООЗ, напри­клад. Не шукайте усіляких дур­ниць про вакцинацію в Інтернеті. Також батьки повинні говорити зі своїм сімейним лікарем про усі переваги вакцинації тощо».

Лариса Костюченко радить батькам вивчити Закон «Про за­хист населення від інфекційних хвороб» і ним керуватися. «А в Законі про освіту власне вказа­но, що освіта може бути надана в загальноосвітній школі, удома, у приватних закладах. Отже, не­хай батьки собі виберуть освіту удома, і тоді їх ніхто не буде зму­шувати вакцинуватися», — каже Лариса Костюченко.

До речі, у Львові був випадок, коли невакциновану дитину під час спалаху кору не пустили у дошкільний заклад. Мама звер­нулася з позовом до суду. І суд ухвалив рішення: дитину зара­хувати до садочка, але мама по­винна зробити дитині щеплен­ня. Проте дошкільна освіта не є обов’язковою в Україні, на відмі­ну від загальноосвітньої…

Я запитала начальника місь­кого управління освіти Зоряну Довганик, чи може так трапи­тися, що нещеплених дітей не впустять до школи? «У разі ви­никнення складної епідеміоло­гічної ситуації будемо розгляда­ти таку можливість, — зауважила Зоряна Довганик. — Про це гово­рить і міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. Цього року взим­ку була дуже складна ситуація у школах. І хворіти, у першу чергу, почали нещеплені діти… Тому це питання буде вирішуватися на рівні міста».