На крихітку Іринку претендують аж десять пар!

Львівські лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка народилася на 23-му тижні вагітності з вагою... 480 грамів

Сподіваємося, що Іринка знайде хороших батьків. Фото ЛОКЛ

Безпрецедентний випадок стався у Львівській обласній клінічній лікарні. Команда лікарів-неонатологів врятувала життя крихітній дівчинці, яка народилася на світ рік тому. Пологи були передчасними, дитина з’явилася на світ на 23-му тижні вагітності з вагою… 480 грамів! Її братика, на жаль, не вдалося врятувати (дівчинка з двійні). Лікарі, медсестри протягом року і вдень, і вночі виходжували новонароджену. Батьки у диво не повірили… Відмовилися від дівчинки. Дали їй лише ім’я — Іринка…

Медики не відходили від Іринки ні вдень, ні вночі. Увесь той час відчайдушно боролися за її життя! Фото Galnet

16 липня Іринка відсвяткувала у лікарні день народження, їй виповнився рік. Медич­ний заклад став для неї домівкою. До привітань долучився весь персонал лікарні, медики, які зробили справ­жнє диво! Дитина все ще потребува­тиме реабілітації (масажів, мануаль­ної терапії), але житиме повноцінним життям. На сьогодні її розвиток, за словами лікарів, відповідає терміну 7−8 місяців. Рік неонатологи не розпо­відали про цей унікальний випадок. А тепер, коли життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, вирішили публічно привітати дівчинку з днем народжен­ня. Це було справжнє свято — з тортом і подарунками.

Завідувачка відділу Інтен­сивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні Зо­ряна Салабай каже: «Під час виходжування Іринки були мо­менти, коли здавалось, що вря­тувати дівчинку не вдасться. Іринка народилась вкрай незрі­лою. На такому терміні вагітнос­ті дитина повністю залежить від материнської утроби, а також від того, що отримує від мами через плаценту. На жаль, вагіт­ність перервалась, тож Іринці довелось надавати інтенсивну терапію із перших секунд жит­тя. Це перший випадок в Укра­їні, коли дитина народилась не лише з такою малою вагою, а й так рано — між 22-м і 23-м тиж­нями вагітності».

Старша медсестра відді­лення патології недоноше­них новонароджених Марія Михайлівна розповіла: «У пер­ші дні від цієї дитинки взагалі не відходили. І вдень, і вночі за нею доглядали лікарі, медсе­стри. А потім її стан значно по­кращився, з дівчинкою почали виходити на вулицю. Зараз ще не говорить, видає лише звуки. Але якщо ви з нею розмовляє­те, усміхається…».

Завідувачка відділення патології недоношених но­вонароджених, головний неонатолог Львівщини Оль­га Децик додає: «Іринка була у відділенні 9 місяців, з яких 7,5 місяця отримувала кисневу те­рапію (була на апаратному ди­ханні). Упродовж року ми ро­били все для того, щоб Іринка не просто вижила, а щоб вона у майбутньому жила повноцін­ним життям. Сьогодні з впев­неністю можемо сказати, що дитина розвивається, має до­брий емоційний стан. Але Ірин­ка має проблеми з зором — ко­сину та далекозорість, тож наша лікар-офтальмолог при­дбала для неї спеціальні оку­ляри. Дитина має якісне, зба­лансоване харчування, у неї добрий апетит. Зараз її вага 7 кг 350 грамів».

За словами Ольги Децик, їхня лікарня має багато спеціального обладнання для порятунку недо­ношених дітей. Хоча час від часу апаратура ламається і потребує ремонту. «У нашому відділен­ні бракує пульсоксиметра та ін­фузіомата (апарат, який дозова­но подає ліки до вени дитини). На сьогодні у відділі інтенсивної терапії недоношених новонаро­джених одинадцять діток, з них п’ятеро — з екстремально ма­лою вагою».

Начальник служби у спра­вах дітей ЛОДА Володимир Лис каже: «Зараз дитину став­лять на облік для усиновлення. На Львівщині 111 пар, які хо­чуть всиновити дитину. У Ли­чаківському районі — 10 пар (першочергове право на уси­новлення матимуть пари саме з цього району. — Авт.). Зараз лікарі мають передати ще пев­ні документи, і тоді кандидати на усиновлення зможуть поба­чити дитину. Сподіваємося, ди­тина знайде хороших батьків».