Сквер чи житлова шестиповерхівка?

Інститут геофізики НАНУ обстоює перед міськрадою своє право будувати на вул. Горбачевського, 19

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко разом з активними мешканцями вивішують на огорожі банер «Тут буде сквер!». Схоже, пан Москаленко готується до якихось виборів... Фото авторки

Довкола ділянки на вул. Горбачевського, 19 досі тривають «баталії». Міська рада тепер бачить цю територію як сквер і громадський простір. Натомість Карпатське відділення Інституту геофізики ім. Г. Субботіна НАНУ, яке має ділянку в користуванні, хоче реконструювати історичну віллу, яка є на території, і спорудити шестиповерховий житловий будинок.

Уже кілька місяців мешкан­ці довколишніх будинків активно виступають про­ти майбутнього будівництва, їх підтримала Львівська місь­ка рада. Мерія звернулася лис­том до НАНУ із пропозицією на­дати для будівництва житла іншу земельну ділянку. Натомість ди­ректор Карпатського відділен­ня Інституту геофізики НАНУ Валентин Максимчук відписав листа, де не погоджується на умови міськради.

Найцікавіше, що у Львівській міській раді та в Інспекції Дер­жархбудконтролю у місті Льво­ві свого часу самі надали усі по­трібні дозволи на будівництво житла у цій зеленій зоні. Про це «ВЗ» розповів уповноважений працівник Інституту Михайло Гірник, який прийшов до редак­ції із купою документів. Також він розповів історію цієї ділян­ки та розміщеної тут історичної вілли.

«У мерії називають наше бу­дівництво «самовільною будо­вою». Хоча самі видали на неї усі дозволи, — каже пан Михайло. — У нас є декларація про поча­ток виконання будівельних ро­біт, видана ДАБІ у Львівській об­ласті Інституту геофізики у квітні 2017 року. Це служба, підпоряд­кована міському голові. Тож про яку незаконність йдеться? Тут планується будівництво багато­квартирного житлового будин­ку на шість поверхів (25 квар­тир), із офісними приміщеннями на 71 робоче місце і підземним паркінгом на 40 автомобілів. Це буде житло для працівни­ків Західного наукового центру. Аби отримати цей документ, ми пройшли сім кіл чиновницько­го пекла. Усі відділи міськради. Отримали історико-містобудів­не обгрунтування від управлін­ня охорони історичного середовища ЛМР — на реконструкцію з надбудовою наявного будин­ку та будівництва багатоквар­тирного житлового будинку. Піс­ля цього цей документ пройшов обласне управління культури, обласне управління архітектури, Міністерство культури, які по­годили будівництво. Після цьо­го — містобудівна рада разом із консультативною радою при управлінні охорони історично­го середовища і громадськістю. Пройшли громадські слухан­ня. Нам встановили містобу­дівні умови і обмеження, видані департаментом містобудуван­ня та архітектури ЛМР. І дозво­лили будівництво. Після цього ми виробили проект, пройшли експертизу і вийшли на поча­ток будівництва. Тобто шановна система Андрія Садового, який тепер вважає, що це незаконно, видала нам усі дозволи! А за­раз бачимо спробу рейдерсько­го захоплення земельної ділян­ки, яка належить державі, з боку Львівської міської ради. Заступ­ник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко на­писав нам листа, що буцімто ця земля в оренді. Але це некомпе­тентність! Державна земля не може бути в оренді. Ця земля — у користуванні.

Ділянка — державна влас­ність, яку Кабінет Міністрів у 2009 році передав Академії наук України. Це вічний документ. Академія наук передала цю ді­лянку нашому Інституту. Мерія вже не вперше робить спроби забрати цю державну землю від нас і перевести її в комунальну власність міста. Ще у 2012 році таку спробу зупинив Обласний господарський суд. Тепер ЛМР робить другу спробу. Але змі­нити форму власності на землю можна тільки зі згоди Кабміну. Академія наук, навіть якби хо­тіла, не має права відмовитися від цієї земділянки і взяти щось інше, що пропонує міська рада. До речі, вони нам так нічого і не запропонували. Карпатське від­ділення інституту геофізики ім. Г. Субботіна НАНУ має держав­ний акт на користування цією землею, площа 0,389 га. Згідно із Генпланом міста, ця земля — для житлової забудови. Тому ко­ристувач землі має право тут бу­дувати житло.

На цій ділянці є об’єкт неру­хомості — пам’ятка архітектури місцевого значення, вілла 1929−1930 рр., споруджена будівель­ною фірмою Кароля Ольґерда Юраша та Альфреда Захареви­ча. Сама влада в особі Андрія Садового видала нам документ на реставраційно-ремонтні ро­боти цієї пам’ятки. Тут має бути офіс нашого Інституту. Для цьо­го віллу треба реконструюва­ти і звести прибудову. Ми знову пройшли усі погодження і до­зволи у ЛМР. Тут буде напівре­жимний об’єкт під охороною. Якщо міськрада хоче зробити тут сквер, то як тут будуть ходи­ти люди? Як це все ув’язати?

Земля в центрі міста ціка­ва для ЛМР — аби ліквідувати пам’ятку архітектури, а потім ти­хенько продати цю ділянку ко­мусь під чергову забудову. І там буде не шестиповерхівка, як у нас, а такий хмарочос, який ви бачите навпроти на вулиці Гор­бачевського. Він «висить» над тротуаром, тут нема ні зеленої зони, ні дитячого майданчика тощо. Переконаний, що вже клі­єнт на нашу землю є".

Михайло Гірник розповів, що будувати житло хочуть частко­во за гроші НАНУ, а частково за гроші інвестора. Мають інвес­тора, затвердженого президією НАНУ. Питання ділянки на вул. Горбачевського, 19 розгляда­ється на засіданні президії Ака­демії наук.

Тим часом чиновники міськради спільно із мешканцями до­вколишніх будинків активно бо­рються з будівничими намірами Інституту геофізики.

«Під час останнього засідан­ня виконкому ЛМР було скасо­вано всі містобудівні докумен­ти, на основі яких так званий інвестор Академії наук хотів за­будовувати багатоповерхівками історичну частину міста, — роз­повів „ВЗ“ заступник міського голови Львова з питань розви­тку Андрій Москаленко. — Тепер наступний крок — обстоюван­ня, щоб там облаштувати сквер. Цього тижня плануємо зустріч на місці щодо наступних кроків. Дякую мешканцям за активну позицію. На Горбачевського, 19 забудови не буде».