«Запитання про приєднання Галичини до Польщі смердить російською пропагандою…»

Хто стоїть за скандальним соцопитуванням КМІСу на замовлення газети «Дзеркало тижня»?

Управління Служби безпеки України у Львівській області проводить перевірку за фактом поширення у мережі Інтернет провокаційного «опитування». У ньому йдеться про «перспективи Галичини» — у вигляді «окремої незалежної держави» чи «приєднання до іншої держави».

ТАКА АНКЕТА з’явилася у мере­жі «Фейсбук». Автор посту на­писала, що зустріла у центрі Львова жіночку, яка проводила таке соціологічне опитування… Голо­вний виконавець анкетування — Ки­ївський міжнародний інститут соціології (КМІС). Ось кілька запитань, які містяться у цій анкеті: «В Украї­ні завершилися президентські ви­бори. Якою ви бачите долю Галичи­ни (Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області)?». Серед ва­ріантів відповідей, зокрема, є таке: «Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає у себе Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську області». Або «Гали­чина повинна приєднатися до Поль­щі»… Як це розуміти?! Хіба такі про­вокативні запитання не є ознаками сепаратизму та намаганням розко­лоти країну? Хіба поширення такого опитування не є елементом ворожої пропаганди?

Політичний оглядач Андрій Вихопень повідомив на своїй сто­рінці у «Фейсбуці»: «До мене зателе­фонувала знайома, яка волонтерить у соціології, і зачитала запитання… Я не повірив своїм вухам, коли дізна­вся, що це замовлення КМІСу. Це ж професійна соціологічна група, яка проводить анкетування лише за гру­бі гроші. Відповідно, хтось ці гроші КМІСу заплатив».

Директор Київського між­народного інституту соціоло­гії Володимир Паніотто пояснив: «Дослідження, про яке йдеться, проведено на замовлення тижне­вика „Дзеркало тижня“ (головний редактор — Юлія Мостова, дру­жина екс-кандидата у президен­ти Анатолія Гриценка. — Авт.). І має на меті якраз виявлення поширен­ня сепаратизму у Західній Україні. Виявлення реальної ситуації може допомогти боротися з цим яви­щем (якщо воно існує). Аналогічне наше дослідження на замовлення „Дзеркала тижня“ у східних облас­тях у квітні 2014 р., за оцінками де­яких експертів, сприяло провалу проекту „Новоросії“. Щоб вивча­ти прояви тих чи інших негативних явищ, зокрема сепаратизму, має­мо задавати запитання щодо се­паратистських настроїв, з якими людина може погодитися чи не по­годитися. Це не заклики і не про­позиція, а запитання. Яким чином можемо дізнатися про розповсю­дженість сепаратистських настро­їв, якщо не будемо задавати таких запитань? Якщо заборонити такого роду запитання, то ми не зможемо вивчати жодних негативних явищ у суспільстві. Мені здається, такі до­слідження найбільш корисні якраз СБУ, і СБУ має замовляти такі до­слідження, а не боротися з ними…» (?! — Авт.).

«Запитання про приєднання ре­гіону до Польщі смердить росій­ською пропагандою, — каже Роман Головенко з Інституту масової інформації, керівник правових проектів. — Такі пропозиції регу­лярно лунають від російських про­пагандистів Але це абсолютно без­підставний сценарій. Він ніколи не спливає у жодній дискусії гали­чан між собою. Чому так — не важ­ко зрозуміти, знаючи історію Укра­їни ХХ століття й етнічний склад трьох областей Галичини на даний момент. Після Другої світової війни СРСР і комуністична Польща прове­ли обмін населенням, депортував­ши майже усіх поляків з території, яка зараз є українською, до Польщі. А більшість українців зі східних ре­гіонів Польщі — до УРСР. Унаслідок цього поляків у Галичині практично немає, зі всіх моїх галицьких зна­йомих таких аж одна родина. Тому приєднувати Галичину можна одна­ково безуспішно що до Польщі, що до Румунії, що до Мадярщини».

Журналіст «ВЗ» спробувала отри­мати живий коментар у головних фі­гурантів цієї скандальної історії. У приймальні директора Київського міжнародного інституту соціології сказали, що «керівник у відряджен­ні за кордоном». А у приймальній «Дзеркала тижня» мені заявили, що у них «здача номера і усі зайняті»…

Тим часом СБУ проводить слідчі дії. За інформацією спецслужб, від­повідно до попередніх експертних висновків, вказане «опитування» містить окремі ознаки складу зло­чину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України. Зокрема, публічні заклики чи роз­повсюдження матеріалів із заклика­ми до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

СБУ вживає заходів для вста­новлення усіх причетних до ор­ганізації вказаної провокації та притягнення їх до відповідаль­ності відповідно до чинного за­конодавства. «З урахуванням набутого спецслужбою досвіду ви­явлення і блокування фактів діяль­ності російських спецслужб про­ти України, у т. ч. спрямованої на дестабілізацію суспільно-політич­ної ситуації у нашій державі, закли­каємо мешканців регіону не підда­ватись на провокації та не сприяти публічному поширенню вказано­го „опитування“, який є очевидним елементом ворожої пропаганди», — йдеться у повідомленні СБУ.