Передплатити Підтримати

Замість спортшколи — елітний ресторан

Григорій Козловський затіяв у Стрийському парку грандіозне будівництво

Візуалізація приміщення майбутнього ресторану.

У Львові продовжують забудовувати зелені зони, зокрема парки. Тамтешня земля, незважаючи на охоронний статус паркової зони, є особливо ласим шматком для забудовників. Цього разу будівництво ведеться у Стрийському парку. Нещодавно під виглядом реконструкції там зрівняли з землею цікаву історичну будівлю — Дитячо-юнацьку спортивну школу «Енергія» (вул. Уласа Самчука, 16).

ЦЕ буде вже третій у цьому парку ресторан. Ще вліт­ку торік виконком Львів­ської міськради затвердив ТзОВ «Львів-Енергія» містобудівні умови та обмеження на рекон­струкцію будівлі на вул. Уласа Самчука, 16, у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значен­ня «Стрийський парк». За цією адресою власне і знаходилися дитячо-юнацька спортивна шко­ла та спортивний клуб «Енергія». Але громадськість спохопила­ся лише тоді, як це місце у пар­ку обнесли високим парканом і знесли історичну будівлю.

Хвиля протесту прокотилася у соціальних мережах. Я побу­вала на місці будівельних робіт і побачила, що школу зрівняли з землею. Сфотографувати буді­вельний майданчик мені не до­зволили.

Згідно з даними бізнес-серві­су YouControl, ТзОВ «Львів-Енергія» створили у березні 2017 року, юридична адреса — вул. Уласа Самчука, 16. Засновником фірми є ТзОВ «АВС 2017», якою володіють Олексій Різник (його у пресі згадують, як адвоката де­путата Львівської міської ради та відомого бізнесмена Григорія Козловського), та Юрій Ломага, який, за даними сайту «Наші гро­ші», є бізнес-партнером Григорія Козловського.

«Історичну будівлю, яка була за цією адресою, звели ще у кін­ці ХІХ століття. Тут були вистав­кові зали Галицької крайової ви­ставки, найбільшого ярмарку в історії Королівства Галичини та Володимирії, що відбувся у 1894 році у Стрийському парку. Збе­регли його як спортивну школу і в радянський час, і тільки за не­залежності під виглядом рекон­струкції вщент розвалили, — роз­повіла громадська активістка Наталка Криничанка. — Руй­нація міста продовжується. І на­віть якщо на папері все законно, насправді це не так, — стосовно міста, історичної пам’яті, еко­логії і взагалі самого розуміння Львова».

Обурена громада має намір опротестовувати будівництво ресторану у Стрийському пар­ку. Натомість керівництво пар­ку вважає, що все — у межах за­кону. Правда, для чого парку ще один ресторан, в. о. директо­ра Стрийського парку Олена Мазурик відповісти не змогла: «Чи потрібен ще один ресторан у парку, я не можу відповісти на це запитання, бо у нас вже є два. Має бути порядок і доглянуті бу­дівлі. Ви бачите, Спілка архітек­торів у жахливому стані, книж­кова гуртівня, яка згоріла, — у ще гіршому. Чим більше закладів тут працює, тим, маю надію, це буде покращувати благоустрій пар­ку. Не можемо впливати на ре­конструкцію або на будівельні роботи, які ведуться. Ми тільки можемо стежити, щоб не було пошкоджено зелені насадження, щоб будівельне сміття не було за межами будівельного майдан­чика. Наразі на всі роботи є до­звільні документи».

Обурені тим, що сталося, й батьки дітей, які відвідували ДЮСШ «Енергія». «Мій син хо­див сюди на тренування декіль­ка років. Аж поки це приміщення у Стрийському парку не закрили нібито на ремонт близько півто­ра року тому. Діти змушені були їздити на тренування по всьому місту, де лише тренерам вдава­лося орендувати приміщення», — розповідає львів’янка Юлія Богданова. За її словами, ми­нулого літа їм повідомили, що в місті не потрібно стільки дитячих спортивних шкіл, і для таких по­треб приміщення «Енергії» вже не використовуватимуть.

«Тренери казали, що ходи­ли у міську раду з проханням повернути це приміщення ді­тям, але не добилися жодного результату. Ми перейшли у ФК „Карпати“, а шкода, бо резуль­тати „Енергії“ були значно вищі на загальнодержавному рівні. Там син приносив медалі», — до­дала вона.

Коментар для «ВЗ»
Софія ШУТЯК, провідний юрисконсульт МБО «Екологія-Право-Людина»

Стрийський парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва, об’єкт природно-заповідного фонду. Відпо­відно до Закону «Про при­родно-заповідний фонд», у межах парку дозволяєть­ся діяльність, яка сприяє ви­конанню покладених на парк завдань, і тільки. А саме — ре­креація, відпочинок тощо, але не ресторація. Адже ресто­ран — це, у першу чергу, місце для харчування, хоч і естетич­ного, вишуканого, але прийо­му їжі. Ресторан — це не функ­ція парку! Стрийський парк є цінним, як історичне минуле Львова, його потрібно шану­вати. Тут і так достатньо по­дібних закладів. У першу чер­гу у Стрийський парк люди йдуть, щоб поспілкуватися з природою. У павільйонах, які ще збереглися, варто ство­рювати виставкові центри, лекторії, давати концерти, створювати місця для обмі­ну інформацією про користь природи, місця для передачі цінностей про довкілля.