Передплатити Підтримати

Залізне алібі

13 симптомів дефіциту заліза в організмі

Залізо є дуже важливим мікроелементом. Його дефіцит негативно впливає на функціонування організму. Брак заліза може призвести до залізодефіцитної анемії — захворювання, за якого еритроцити не здатні доправити достатньо кисню до тканин організму.

Біологічні добавки із вмістом заліза – ефективний спосіб збагатити організм вітамінами та мінералами, яких не отримуємо у достатній кількості з продуктів харчування. Фото Alliance

Ознаки, що вашому організму бракує заліза:

— Блідість

«Якщо у вас від народження шкіра бліда і тьмяна, це не озна­чає, що у вас залізодефіцитна анемія, — наголошують експер­ти The Daily Nutrition. — Йдеться про неприродно бліду шкіру, по­збавлену здорового блиску, — і не лише обличчя, а й усього тіла. Залізо відіграє провідну роль у виробництві гемоглобіну. До­статня кількість гемоглобіну на­дає крові насиченого червоного забарвлення, що сприяє здоро­вому вигляду шкіри».

— Втомлюваність

Причиною підвищеної втомлюваності є те, що ор­ганізм не отримує достат­ньої кількості кисню, а відтак не може справно функціону­вати. На цей симптом люди рідко звертають увагу, адже більшість із нас традицій­но відчуває втому наприкінці дня. Важливо простежити, чи змінюються відчуття протягом тривалого часу.

— Головний біль та запа­морочення

При дефіциті заліза мозок також відчуває кисневе го­лодування, внаслідок чого не здатен працювати на повну силу.

Цю ознаку також нелегко ідентифікувати, оскільки го­ловний біль може виникати з безлічі причин. Простежте, як часто вас болить голова, і по­думайте, що могло стати при­чиною появи болю.

— Прискорене і неритміч­не серцебиття

Ви це помітите, навіть якщо не будете міряти пульс, — сер­це буде калатати, наче піс­ля легкої пробіжки. Через брак кисню життєво важли­ві органи повинні працюва­ти з більшим навантаженням, ніж зазвичай. Цей симптом з’являється, коли брак заліза в організмі утримується три­валий час. Тому намагайтеся виявити у себе дефіцит заліза до того, як з’явиться ця три­вожна ознака.

— Задишка

Уявіть, що кисень — це мас­тило, а ваш організм — меха­нізм.

Нестача мастила змушує механізм працювати інтен­сивніше. Таке неважке за­вдання, як підйом по сходах, для організму, що пережи­ває дефіцит заліза, може ви­явитися справжнім викликом, оскільки дихальній і серце­во-судинній системам треба буде «попітніти», щоб ви змо­гли подолати всі сходинки. Аби наситити тіло киснем, ви змушені дихати частіше. Брак заліза = погане транспорту­вання кисню до тканин. Брак кисню = посилена робота ор­ганізму.

— Набряк язика

Він не набрякає аж так, що ви не можете закрити рота, однак набряк досить відчут­ний. Крім того, язик блідне і стає гладким, а язик ніколи не повинен бути гладким.

— Сухість шкіри

Якщо у вас нестача заліза, ваша шкіра не лише виглядати­ме нездоровою, а й вирізняти­меться вираженою сухістю. Те саме стосується волосся. Зви­чайно, деякі люди від природи мають сухий тип шкіри та во­лосся, однак дефіцит заліза по­глиблює цю проблему.

— Ламкі нігті

Однією з причин ламких і крихких нігтів є нестача за­ліза. Це — нечастий симптом браку заліза, однак на нього теж необхідно звертати увагу.

 — Синдром неспокійних ніг

Йдеться про стан, пов’язаний з неконтрольо­ваним рухом ніг. Наприклад, якщо спокійно сидите на кріс­лі, а ноги постійно смикають­ся. Синдром неспокійних ніг часто непрямо пов’язують із залізодефіцитною анемією та просто браком заліза.

— Холодні долоні і ступні

Через брак кисню плин крові сповільнюється. Відпо­відно, за порушеного крово-обігу може відчуватися холод у кінцівках.

— Потяг до солодкого

Усі ми час від часу відчу­ваємо бажання з’їсти шматок шоколаду або тістечко. Однак при нестачі заліза в організ­мі ви можете відчувати непе­реборне бажання з’їсти щось таке, до чого раніше душа не лежала. Наприклад… шма­ток льоду. У вагітних раптовий потяг з’їсти щось нетривіаль­не може не бути пов’язаним із дефіцитом заліза.

— Часті інфекції

Якщо хочете мати здоро­ву імунну систему і, відповід­но, добру опірність до захво­рювань, обов’язково включіть у раціон продукти, які містять велику кількість цього мікро-елемента.

— Відчуття тривоги

Дослідження свідчать, що люди, організм яких отримує достатньо заліза, значно мен­ше страждають від відчуття необґрунтованої тривоги.

Як подолати дефіцит заліза?

Споживайте більше про­дуктів, які містять залізо:

— червоне м’ясо;

— курятину;

— зелені листяні овочі;

— морепродукти;

— бобові;

— горіхи.