Польські вчителі хочуть більше грошей

Уряд пропонує підняти їм зарплатню на 15% - до 3815 злотих. Але середня по країні в лютому — 4864

Плакат Союзу польських учителів: «Протестуємо, бо нам залежить на майбутньому польської освіти!». Фото wiadomosci.onet.pl

У середу, 10 квітня, у поль­ських школах мали розпо­чатися іспити. А за два дні до того польські вчителі роз­почали масштабний страйк, організований двома проф­спілками, Союзом польських учителів (ZNP) і Форумом профспілок. Як повідомив голова ZNP Славомир Бро­няж, у страйку беруть участь педагоги 75% польських шкіл, тобто близько 600 тисяч осіб. Головна вимога страйкарів — негайне збіль­шення заробітної плати.

Віце-прем'єр Беата Шидло заспокоювала батьків: «Іспити відбудуть­ся, за це відповідають дирек­тори шкіл і Центральна екза­менаційна комісія». Знаючи, що профспілки готуються до страйку, міністерство освіти Польщі вжило запобіжних за­ходів: дозволило бути членами екзаменаційних комісій у шко­лах усім, хто має відповідну пе­дагогічну кваліфікацію (у тому числі особам, які взагалі не пра­цюють у школах).

За словами Шидло, мета уряду — добитися «значно­го підвищення заробітних плат для вчителів до 2023 року». Віце-прем'єр визнала, що те­перішні зарплати польських учителів не можуть їх задоволь­нити, але водночас наголосила: «попри додавання чергових мі­льярдів злотих», уряд не зможе «повністю забезпечити зрос­тання винагород, яких очікують учителі».

Пропозиція уряду, яку на­передодні страйку відкинули профспілки, передбачає по­ступове підвищення учитель­ських зарплат до вересня на 15%, тобто до 3815 злотих на місяць (для вчителя з відпо­відним стажем). Чому проф­спілки на це не погодилися? По-перше, навіть після підви­щення вчительська зарплатня значно поступатиметься се­редній зарплатні у Польщі, яка вже у лютому цього року ста­новила 4864 злотих на місяць. А по-друге, польські вчителі, схоже, образилися на владу, яка про них «забула».

У травні 2019 року поля­ки голосуватимуть на виборах Європейського парламенту, а восени обиратимуть депу­татів Сейму й Сенату. Прав­ляча партія «Право і Справед­ливість» (ПіС) агітує виборців новими соціальними ініціати­вами. Зокрема, серед пунк­тів програми «П'ятірка плюс», про яку оголосив лідер ПіС Ярослав Качинський, є такі: розширення програми «500 плюс» (починаючи з липня, по 500 злотих на місяць платити­муть не лише на кожну другу й наступну дитину в сім’ї, а й на першу дитину в багатодітній родині) і виплата усім пенсіо­нерам 13-ї пенсії (у розмірі ти­сяча злотих). Лише на розши­рення програми «500 плюс», підрахувала опозиція, з бю­джету піде додаткових 20 мі­льярдів злотих.

Багатодітні родини й пенсіонери є основою електорату консерваторів, тож увага уряду ПіС до цих категорій виборців зрозуміла. Учителі вважають, що теж на неї заслуговують, тож вирішили нагадати про себе страйком. Момент вибра­ли слушний: до виборів у Євро­парламент залишилося трохи більше місяця.