Дружини мера Львова й голови ЛОДА — мільйонерки

А голова Львівської облради Олександр Ганущин, так само, як Андрій Садовий та Олег Синютка, не мають ні власного житла, ні власних авто

Перші особи Львова та Львівщини дисципліновано, у березні 2019 року, задекларували свої статки за 2018 рік.

Голова ЛОДА

Голова Львівської ОДА Олег Синютка за 2018 рік задекла­рував 250 тисяч 114 грн. заро­бітної плати у Львівській ОДА (тобто в середньому за місяць отримував по 20 тисяч 842 грн.). Натомість дружина очільника Львівщини Наталія Синютка за­декларувала 1 мільйон 084 тис. 322 грн. загального доходу. А саме: 72 тис. 502 грн. зарпла­ти в НУ «Львівська політехніка» (трохи більше, ніж 6 тисяч на мі­сяць), де працює заступником завідувача кафедри з науко­во-дослідної роботи студентів. Пані Наталія — кандидат еконо­мічних наук, старший викладач. Гонорарів у загальній сумі 1097 грн. пані Наталя отримала в Уні­верситеті ім. Марії Склодов­ської-Кюрі (Люблін, Польща). Наталя Синютка задекларува­ла також відсотки від вкладів у п’яти банках: 4286 грн. — у ПАТ «ТАСкомбанк», 3554 грн. — у ПАТ «ОТП банк», 26 281 грн. — у ПАТ «Кредобанк», 25 320 грн. — у ПАТ «Перший український міжнарод­ний банк», 24 590 грн. — у ПАТ «Альфа-банк». Також дружи­на губернатора отримала 906 тис. 151 грн. доходу від займан­ня підприємницькою діяльніс­тю, 1830 грн. — «кеш-бек» у ПАТ «Альфа-банк», 18 тис. 711 грн. — стипендії докторанта у Терно­пільському національному еко­номічному університеті.

Крім того, Наталія Геннадіїв­на задекларувала грошові ак­тиви у кількох банках, а саме: 15 євро, 211 доларів, і кілька вкла­дів у гривні на загальну суму 703 тисячі 532 грн. Дружина гу­бернатора має готівкові кошти: 141 тис. грн., 89 тисяч дола­рів, 57 тисяч євро, 5880 швей­царських франків, 375 злотих. У голови ЛОДА грошові активи значно скромніші — у банку на рахунку він тримає 4672 грн. і володіє 259 тис. грн. готівки.

Дружина очільника облас­ті задекларувала 50% власнос­ті на квартиру в Івано-Франків­ську (звідти подружжя родом) площею 44,6 кв. метра. А та­кож квартиру у Львові площею 174,6 кв. метра та вартістю 913 594 грн., яка записана на Тимченко Ганну Степанівну (це її мама, тобто теща Олега Ми­хайловича). Натомість сам го­лова ЛОДА власної нерухомос­ті не має. Крім цього, Наталія Синютка задекларувала торго­ве приміщення площею 90,4 кв. м вартістю 450 тис. грн. в Івано-Франківську. І позичила у Ган­ни Тимченко місце для збері­гання автотранспорту площею 15,5 кв. м вартістю 20 тис. 302 грн. у Львові та нежитлове при­міщення на 172,8 кв. м в Івано-Франківську.

В автопарку — дві автівки. На­таля Синютка задекларувала Honda Accord 2009 року випус­ку вартістю 210 тис. грн., що на­лежить Ганні Тимченко, та влас­ний Lexus (модель NX200t) 2016 року випуску. «Лексус» вона придбала 2017 року за 278 тис. 560 грн. Олег Синютка має 11 акцій ПрАТ «Прайд-Інвест», а його дружині належить 66,5% від загального капіталу ТзОВ «Івано-Франківськ АвтоЗАЗ-ДЕУ» вартістю 19 285 грн. Також вона є кінцевим бенефіціарним влас­ником цієї фірми.

Міський голова Львова

У міського голови Львова Ан­дрія Садового традиційно усе майно і гроші записані на дру­жину, Катерину Кіт-Садову. А сам задекларував лише 691 тис. 479 грн. зарплати у Львівській міській раді та авторські права на знак «Самопомочі» (вартість цього інтелектуального активу невідома). Власної нерухомос­ті та автомобіля міський голова Львова Андрій Садовий не має.

Натомість Катерина Кіт-Садова за 2018 рік загалом за­робила 5 млн. 850 тис. 221 грн. Ця сума складається з 5 мільйо­нів 026 тисяч 986 грн. заробіт­ної плати за основним місцем роботи — ПАТ «Телерадіокомпа­нія «Люкс», де є головним бе­нефіціаром, та 60 тис. 017 грн., отримані за сумісництвом у ПАТ «Радіокомпанія «Люкс». А та­кож — 750 тис. грн. безвідсотко­вої поворотної фінансової до­помоги у ПАТ «Радіокомпанія «Люкс», 1 тис. 605 грн. відсотків у ПАТ «Приватбанк», та 11 тис. 613 грн. доходу від продажу цін­них паперів та корпоративних прав.

Також дружина Садового має цінних паперів на 170 тис. 890 грн. у ТРК «Люкс» та цінних па­перів на 1 тис. 750 грн. у ПАТ «Радіокомпанія «Люкс». Їй нале­жить 49% корпоративних прав на ТзОВ «Королівський двір», що становить 11 тис. 613 грн. Вона є бенефіціарним власником ТзОВ «Захід.нет», ТРК «Люкс», ПП «Вісма-радіо-ТБ», ТзОВ «Контакт-Інформ», ТзОВ «Ра­діо Континент», ДП «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс», ПАТ «Радіокомпанія «Люкс», ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг», ТОВ «Телерадіокомпанія «Белком», ТОВ Теле­радіокомпанія «Світ», ТзОВ «Го­ловний Дитячий Канал».

Дружина міського голо­ви Львова тримає у банку 41 тис. 838 грн. та 15 тис. 283 грн., а також володіє готів­кою — 15 тис. грн. та 10 тис. дола­рів. Катерина Кіт-Садова воло­діє житловим будинком площею 660,4 кв. м (його вартість на мо­мент купівлі у 2013 році стано­вила 4 млн. 511 тис. 323 грн.) та земельною ділянкою під цим бу­динком площею 702 кв. м вар­тістю 504 тис. 534 грн. У 2017 році вона придбала ще одну зе­мельну ділянку у Львові — пло­щею 301 кв. м, за 427 тис. 432 грн., та орендувала у Львівської міськради землю на 43 кв. м вартістю 65 тис. 063 грн.

Пані Катерина задеклару­вала два автомобілі: Mersedes Benz Viano SDI 2012 року випус­ку (вартістю 667 тис. 504 грн.) та Skoda Kodiaq 2017 року ви­пуску (вартістю 968 тис. 700 грн.). Також у декларацію Садо­вого записали 20 тис. 990 грн. пенсії його тещі, Кіт Марії Ми­хайлівни, і 4 тис. 875 грн. її від­сотків у ПАТ «Приватбанк».

Голова Львівської обласної ради

Голова Львівської облас­ної ради Олександр Ганущин за 2018 рік заробив 450 тис. 09 грн. зарплати за основним міс­цем роботи. Його дружина Со­ломія Ганущин — разом 52 тис. 197 грн. У цю суму входять: 21 тис. 114 грн. зарплати у Львівському регіональному ін­ституті державного управління Національної академії держав­ного управління при Президен­тові України, 16 тис. 539 грн. зарплати у Львівському дер­жавному університеті внутріш­ніх справ, 10 320 грн. допомоги з догляду за дитиною до трьох років, 4 тис. 324 грн. страхових виплат.

Власної нерухомості Олек­сандр Ганущин не задеклару­вав. Його дружина задеклару­вала житловий будинок на 367,7 кв. м. у Брюховичах, який на мо­мент придбання у 2016 році ко­штував 1 млн. 128 тис. 084 грн. Також Соломія Ганущин декла­рує дві земельні ділянки площею по 600 кв. м у Брюховичах — вар­тістю 202 тис. 853 грн. і 180 тис. грн. У вересні 2016 року вона придбала критий навіс на 50 кв. м. Соломія та Олександр Гану­щини також володіють об’єктом незавершеного будівництва на 120 кв. м. Туди входять: госпо­дарське приміщення, дровітня, котельня, альтанка.

У декларації Олександра Га­нущина немає жодної автівки, натомість його дружина має дві іномарки: Nissan Qashqai 2008 року випуску вартістю 123 тис. грн. та KIA Sorento 2017 року випуску, яку придбала у травні 2017 року за 625 тис. 485 грн. Рахунків у банку сім’я Ганущи­них не має. Сам голова об­лради має на руках 270 тисяч грн. готівки, а його дружина — 26 тисяч 880 доларів.