Передплатити Підтримати

За «зневагу» до влади в Росії штрафуватимуть

Сайти, які поширили «неправдиву» інформацію, прокуратура закриватиме без рішення суду

Путін хоче контролювати не лише сайти, а й соцмережі – аби росіяни боялися його критикувати.

Президент Росії Путін підписав так звані закони про fake news, що передбачають покарання за поширення в інтернеті неправдивих новин, а також за зневаження в Інтернеті російської влади. (Тиждень тому ці закони ухвалила Державна дума, а згодом — Рада Федерації). Драконівські закони, що фактично забороняють будь-яку критику влади в інтернеті, розкритикувала навіть Рада з прав людини при президенті РФ. На думку її експертів, відтепер лише Генпрокуратура і Роскомнадзор матимуть доступ до «абсолютної правди». А той, чия думка їм не сподобається, ризикує нарватися на великий штраф, а то й сісти за ґрати.

Згідно з новими законами, державний медіа-регуля­тор, Роскомнадзор, «без затримки» блокуватиме інтер­нет-сайти з «неправдивою ін­формацією, що, маючи суспіль­не значення, поширюється як така, що гідна довіри». За публі­кацію такої неправдивої, на дум­ку Роскомнадзору, інформації, передбачені штрафи у розмірі до півтора мільйонів рублів (близь­ко 600 тисяч гривень). За інтер­нет-інформації, у яких помітять «явний брак поваги» до влади, також штрафуватимуть, і навіть можуть заарештувати на 15 діб. Такі інформації сайт, який їх по­ширив, повинен буде за наказом Роскомнадзору негайно видали­ти. Якщо відмовиться, то медіа-регулятор цей сайт заблокує.

Цікаво, що обидва закони пе­редбачають блокування заборо­неного вмісту лише за ініціати­вою прокуратури, без рішення суду… Закони про fake news роз­критикувала навіть Рада з прав людини при президенті РФ. Як зазначили її експерти, цілком імовірною буде ситуація, коли особа, переслідувана за поши­рення «неправдивої» інформа­ції, насправді мала усі підстави їй довіряти. Справді, наприклад, місцеві ЗМІ повідомили про авіа­катастрофу й припустили, поси­лаючись на показання свідків, що усі члени екіпажу й пасажи­ри загинули. Інші ЗМІ, або ж при­ватні особи на своїх сторінках у Фейсбуці, інформацію про кіль­кість жертв поширили. А потім виявилося, що хтось із пасажи­рів вижив, і виходить, що усі по­ширили fake news, які «створили загрозу життю й здоров’ю гро­мадян» (а ну як хто мав серцевий напад?). За бажання цю історію можна підігнати й під поширення інформації, яка може призвести до «масових порушень громад­ського порядку». Бо ж раптом хтось обуриться на авіакомпанію чи диспетчерів і вийде на оди­ночний пікет протесту…

Критикуючи закон про по­карання за зневаження росій­ської влади, Рада з прав люди­ни послалася на конституцію РФ, зокрема на її статтю, що гарантує свободу слова. Рада нагадала, що у російському праві вже існують інші санкції за «вираз у неналежній формі явного браку поваги до держа­ви й суспільства», зокрема від­повідні статті адміністративно­го й кримінального кодексів. Але цих санкцій путінському режиму вже замало… От ціка­во, якщо хтось поширить ін­формацію про те, що у Путіна і «Єдиної Росії» впав рейтинг, це можна буде розцінити як «зне­вагу» до влади? Авжеж. «Абсо­лютна правда», на сторожі якої стоятимуть Генпрокуратура й Роскомнадзор, негативних оці­нок російської влади не перед­бачає.

А тим часом…

Міністерство оборони РФ хоче мати власну інтернет-ме­режу, ізольовану від світової. Га­зета «Известия», посилаючись на джерела у військових струк­турах, повідомила: створення такої мережі триватиме близь­ко двох років. За інформацією «Известий», уже цього року мін­борони РФ планує прокласти в Арктиці спеціальні кабелі. Сер­вери ізольованого Інтернету бу­дуть власністю військового ві­домства. Закритий російський Інтернет матиме власну пошу­кову систему й власну систему ідентифікації користувачів, яка не дозволить обмін даними з глобальним Інтернетом.