«Ми захищаємо вас від цієї бестії. Навіщо ви її годуєте?»

Аби покласти край ганебній «годівлі» Росії, США хочуть зупинити будівництво «Північного потоку-2»

Західні компанії, що будують «Північний потік-2», володіють унікальними технологіями. Якщо ці компанії «виключити з гри» санкціями, «Газпром» не знайде заміну, і будівництво стане. Фото Getty Images

США готують нові санкції, пов’язані з газопроводом «Північний потік-2», який ро­сійський «Газпром» і кілька західних компаній прокла­дають по дну Балтійського моря, з Росії до Німеччини. Про такі санкції повідомило авторитетне американське видання Wall Street Journal — із посиланням на надійні джерела у Білому домі.

«Після років дипло­матичних спроб пе­реконати черго­ві німецькі уряди відмовитися від „Північного потоку-2“ Ва­шингтон готується запрова­дити пов’язані з цим газопро­водом санкції», — пише Wall Street Journal. Видання наголо­шує: президент США Дональд Трамп вважає «Північний по­тік-2» проектом, несумісним із військовим захистом від агре­сивної путінської Росії, який Штати надають Європі. Думку Трампа щодо політики Берлі­на джерело Wall Street Journal презентувало так: «Якщо хоче­те, аби ми захищали вас від цієї бестії, то навіщо її годуєте?».

Американські санкції, ін­формує видання, буде запро­ваджено як проти інвесторів га­зопроводу «Північний потік-2», так і проти компаній, які беруть участь у його будівництві. Wall Street Journal не стверджує, що остаточне рішення про введен­ня цих санкцій уже прийнято. Однак, підкреслює видання, минулого тижня представни­ця Державного департаменту США Ніколь Гібсон попереди­ла: європейські фірми, які бу­дують «Північний потік-2», сер­йозно ризикують потрапити під американські санкції. Під час конференції у Брюсселі Гіб­сон повідомила: офіційний Ва­шингтон не вважає питання га­зопроводу закритим.

Про Дональда Трампа гово­рять різне, але треба визнати: позиція чинного президента США щодо газопроводу «Пів­нічний потік-2» є принциповою і послідовною. У липні мину­лого року, виступаючи у штаті Монтана, Трамп жорстко «про­їхався» по «Потоку» й німець­кому канцлеру Ангелі Меркель, яка активно захищає цей про­ект. «Німці укладають угоду про нафту й газ із Росією, у рамках якої заплатять Москві мільяр­ди й мільярди доларів. Це нор­мально? — риторично запиту­вав Трамп. — Тож вони хочуть, аби ми захищали їх від Росії, а самі платять їй мільярди. А нам відведено роль дурників, які за все це платять».

Пізніше Трамп висловив своє «фе» з приводу «Північ­ного потоку-2» на зустрічі з Меркель, яка після цього зая­вила про готовність Німеччи­ни купувати американський скраплений газ (німці будува­тимуть на Балтиці потужний LNG-термінал). Водночас Мер­кель і надалі захищає «Північ­ний потік-2», мовляв, це суто економічний, а не політичний проект… Але Вашингтон, як ба­чимо, така позиція Берліна ка­тегорично не влаштовує.

Чи зможуть американські санкції заблокувати «Північний потік-2»? Без сумніву. Деякі за­хідні компанії, що будують га­зопровід, володіють унікаль­ними технологіями. Якщо ці компанії «виключити з гри», то «Газпром» не зможе їх за­мінити. І будівництво заглох­не… Запитаєте, навіщо ті санк­ції, коли Європейська комісія (ЄК) фактично взяла майбут­ню експлуатацію «Північного потоку-2» під свій контроль? Справді, «Газпрому» трохи вко­ротили руки. «Досягнутий у ЄС компроміс не ідеальний, але дозволяє врегулювати ситуа­цію з „Північним потоком-2“, — вважає аналітик енергетичного сектору Войцех Якубік (Поль­ща). — Наслідком ухвалених змін може бути відтермінуван­ня цього проекту. Єврокомі­сія буде обговорювати умови, на яких працюватиме цей га­зопровід, або доручить вес­ти такі переговори Німеччині, але збереже контроль над про­цесом до самого кінця. Якщо умови функціонування „Північ­ного потоку-2“ не будуть при­йнятними, то такі країни, як Польща, зможуть відстоювати свою позицію у суді».

Офіційна Варшава вважає «Північний потік-2» російською енергетичною зброєю, ске­рованою проти України. Тож можна сподіватися, що в разі, якщо функціонування «Пото­ку» загрожуватиме газовому транзиту територією України, Польща використає усі мож­ливості, аби заблокувати не­безпечний для нас газопровід. Але є одне «але». Як бачимо, багато що залежатиме від но­вого складу ЄК, сформовано­го після травневих виборів у Європейський парламент. За прогнозами соціологів, чима­ло місць у ньому можуть здо­бути орієнтовані на Кремль популістські партії, зокрема, італійська «Ліга», французь­ке «Національне об’єднання» і «Альтернатива для Німеччи­ни». Проросійські депутати но­вого Європарламенту можуть вплинути на новий склад ЄК. Отже, зовсім не факт, що у пи­танні «Північного потоку-2» Єв­рокомісія буде достатньо ак­тивною… А відтак санкції США проти компаній, які будують «Потік», будуть не зайвими.