Передплатити Підтримати

«Їсти готуємо у мультиварці, а за газову плиту мусимо платити понад 300 гривень»

За встановлення ж газового лічильника треба викласти 4000−4500 гривень, хоча сам прилад коштує вчетверо дешевше

«Платили 92 гривні за газ, а тут раз — і прийшов рахунок на 335 гривень. Я хвилин десять дивилась у папірець і не могла зрозуміти, звідки така сума, адже у нас лише газова плита», — каже Ольга Галайда, одна з тих сотень тисяч «безлічильникових» споживачів газу, які у грудні були ошелешені рахунками за газ. Адже разом з підвищенням норм споживання рахунки для них зросли у 3,5 раза! Якщо раніше за одну зареєстровану особу треба було платити 22,97 гривні, то тепер — 83,8 гривні.

«МИ одразу вирішили — треба встанови­ти лічильник, бо га­зом і так користуємось мало, — розповіла жінка. — Їсти готую в основному у мультиварці, чай­ник — електричний. Нас зареє­стровано четверо — двоє дорос­лих, двоє дітей. Щоб „випалити“ стільки газу, треба, мабуть, усім цілий день сидіти вдома і го­тувати обіди з трьох страв», — каже Ольга. Жінка каже, хотіла встановити лічильник ще 2015 року, коли переїхали у цю квар­тиру. Але потім вирішили, для чого платити власні кошти, якщо з 2016 року і так будуть встанов­лювати лічильники тим спожи­вачам, у яких лише плита (до 1 січня 2016 року лічильники мали встановити тим, хто викорис­товує газ для приготування їжі й підігріву воду). Та досі лічиль­ника не дочекались… Вирішили — таки встановлювати власним коштом. «Подивились вартість лічильника на „Розетці“ — 900−1300 грн., думали, ще кількасот гривень за підключення, і в 2000 гривень вкладемося. Та в облга­зі нам сказали — 4000 грн. Якби вони були зацікавлені, щоб люди встановлювали лічильники, то не лупили б такі гроші. Вони ж і так зобов’язані це робити без­коштовно. Це ж те саме, якби я прийшла в магазин, а мені ска­зали, якщо хочу купувати у них ковбасу, то маю купити вагу».

Як пояснила «ВЗ» фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою компанії «Львівгаз» Ірина Палига, вартість вста­новлення індивідуального при­ладу обліку газу — 4000−4500 грн., з яких 1200 грн. — вартість самого лічильника, решта — ро­боти і матеріали. «Якщо спо­живач бажає встановити інди­відуальний прилад обліку газу власним коштом, йому потріб­но звернутись у Центр обслуго­вування клієнтів ПАТ „Львівгаз“ та написати заяву про встанов­лення. Після цього оператори Центру обслуговування переві­ряють необхідність та наявність технічної документації та кон­сультують споживача з приво­ду алгоритму подальших дій. А також передають заяву на вста­новлення індивідуального при­ладу обліку газу відповідному підрозділу», — каже Ірина Пали­га.

До речі, закон, який дав облгазам ще три роки на забезпе­чення споживачів безкоштовни­ми квартирними лічильниками (до 2021 року), передбачає та­кож компенсації для спожива­чів, які за цей час встановлять лічильники власним коштом. Цей закон набув чинності у січні минулого року, однак за рік часу ніхто компенсації так і не отри­мав. «Механізм отримання ком­пенсації у випадку, якщо спожи­вач встановлює індивідуальний прилад обліку газу власним ко­штом, досі не розроблений Ка­бінетом Міністрів України. Від­повідно, жодних компенсацій не проводиться», — каже Ірина Палига. І це при тому, що, від­повідно до закону, уряд мав за­твердити механізм таких ком­пенсацій за три місяці! Як повідомили нам у прес-службі Міністерства енергетики та ву­гільної промисловості, нара­зі проект відповідної постанови готують до скерування у Мін’юст — для проведення правової екс­пертизи. Після цього його в най­коротші терміни буде скеровано до уряду.

«На компенсацію витрат ма­ють право побутові споживачі, які у період до 2021 року при­дбали та встановили лічиль­ники газу за власні кошти. Для отримання 100% компенсації витрат на встановлення лічиль­ника газу побутовий спожи­вач на дату подання заяви на компенсацію витрат не пови­нен мати заборгованості перед оператором ГРМ, — поясню­ють у прес-службі. — Компен­сація витрат на встановлен­ня лічильника газу побутовому споживачеві відбувається за рахунок коштів, який сплачує такий споживач оператору га­зорозподільних мереж за по­слуги розподілу природного газу відповідно до встановле­них НКРЕКП тарифів». Відбу­ватимуться такі компенсації за бюджетні кошти.

Щодо загальнобудинкових лічильників, то раніше газопос­тачальники нерідко погрожува­ли споживачам: не погодитесь на загальний лічильник, взага­лі відключимо від газопостачан­ня… Тепер у законі чітко про­писано: загальнобудинковий лічильник газу може бути вста­новлений лише за згоди спів­власників багатоквартирного будинку. Щоправда, такий за­гальний лічильник — прекрасний спосіб пересварити мешкан­ців будинку. «Коли у нас встано­вили такий лічильник, то рахун­ки почали приходити вищі, ніж за нормами. Зі мною переста­ли вітатись деякі сусіди, а дех­то відверто почав „витикати“, що я роблю бізнес, а вони за мене платять, — каже Катерина, яка пече торти на замовлення. — Довелось кільком людям навіть влаштовувати екскурсії на свою кухню і показувати, що духовка у мене — електрична. Потім ви­явилось, що одна бабуся має стару плиту, яку треба запалю­вати сірниками. То щоб еконо­мити на сірниках, одна конфор­ка у неї горить постійно! Хтось ставить на плиту цеглу і так гріє хату, хтось вмикає духовку як обігрівач… А потім ті куби розки­дають на всіх».