Передплатити Підтримати

Цигарки «крадуть» 10−12 років життя!

Формальдегід, нікель, стронцій — з тютюновим димом курець вдихає близько 300 небезпечних речовин

Щороку захворювання, пов’язані з тютюнопалінням, забирають життя 85 тисяч українців. Фото з архіву «ВЗ»

Новий рік — привід кинути курити. За даними ВООЗ, 1 млрд. 300 млн. осіб у світі мають цю шкідливу звичку. Щороку від захворювань, пов’язаних з тютюнопалінням, помирає 7 млн. людей у світі. В Україні — 85 тисяч. Цигарки «крадуть» у курців 10−12 років життя!

За складом цигарку можна прирів­няти до… хімічного заводу. У тютю­новому димі містяться газоподібні фракції (суміш оксидів азоту, СО2, амі­ак, формальдегід, бензол, уретан), сус­пензійні частини (нікотин, фенол, катехін, гідрохінон, анілін, кадмій, нікель) і радіо­активні метали (калій, стронцій) — усьо­го близько 300 шкідливих речовин, які ку­рець вдихає сам та отруює ними тих, хто поруч.

Чому ж люди узалежнюються від тю­тюнопаління?

«Нікотин безпосередньо впливає на клі­тини головного мозку, внаслідок чого по­рушується обмін речовин, які відповіда­ють за настрій, емоції. У відповідь на дію нікотину збільшується кількість дофаміну — речовини, яка регулює стан задоволен­ня. Бажання швидко відчути задоволення змушує людину дедалі частіше брати до рук цигарку. З часом з’являються негатив­ні наслідки — без чергової затяжки люди­на відчуває неспокій, дратівливість, агре­сивність, нудьгу, злість, не знаходить собі місця. Абстинентний стан настільки обтяж­ливий, що курець, аби його уникнути, дбає про постійну наявність цигарок під рукою (тримає вдома, на роботі, у „бардачку“ в авто, у сумці), — пояснює психотерапевт Зоя Найда. — Дофамін виділяється у курця тільки у відповідь на чергову дозу нікотину, і тому з першою затяжкою курець пережи­ває таке солодке задоволення. Куріння, як і алкоголь, знижує стресостійкість, призво­дить до хронічних головних болів, а також викликає почуття хронічної втоми».

Зуби жовті, ясна — кровоточать…

«Куріння негативно впливає не тіль­ки на стан гігієни, стан зубів, а й на стан порожнини рота у цілому, — каже хірург- стоматолог Віталій Фесик. — У най­більш затятих курців зуби набувають жов­того кольору. Навіть якщо курець стежить за зубами, робить професійну гігієну і у такий спосіб зберігає їх білими, негатив­ний вплив на м’які тканини неминучий на 100%. Відбувається це не тільки через вплив токсичних смол і речовин, які вхо­дять до складу тютюнового диму, а й під впливом температур. Настає кисневе го­лодування. Змінюється кровопостачан­ня у периферичних капілярах (судинах, розташованих у пародонті). Розвиваєть­ся гінгівіт, характерними ознаками якого є набряк, почервоніння ясен, неприєм­ний запах з рота, зубний наліт, відкладен­ня зубного каменю. Якщо людина курить протягом певного періоду часу, виникає пародонтит, що супроводжується крово­точивістю, набряком, осіданням кістко­вої тканини. Відновити втрачений зуб для сучасної стоматології не є проблемою. Проблемою є відновити кістку, об’єм кісткової тканини, а куріння у першу чер­гу провокує зменшення кісткової ткани­ни. Як свідчить світова стоматологічна практика, курці втрачають зуби на 50% швидше порівняно з людьми, в яких не­має цієї шкідливої звички».

«Куріння вважається основним фак­тором розвитку хронічно обструктивно­го захворювання легень, — наголошує к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ ім. Д. Галицько­го, позаштатний спеціаліст Департа­менту охорони здоров’я ЛОДА Надія Рудницька. — Під дією цигаркового диму у слизовій дихальних шляхів не припиня­ється запальний процес. Епітелій бронхів злущується, порушується їх кровопоста­чання».

Небезпечним є також пасивне курін­ня. «Діти, які живуть у сім’ях, де курять, потерпають від легеневих захворювань, відстають у розвитку, стають агресивни­ми і неуважними. Прикро, що зловжива­ють курінням жінки, особливо це небез­печно у період вагітності (через ризик народити недоношену дитинку, з вро­дженими вадами)», — каже лікар. Ні т. зв. «легкі» цигарки, ні кальяни, ні електронні сигарети, ні сигари не є безпечною аль­тернативою!

«Куріння підвищує ризик виникнення інфарктів та інсультів від 15 до 20 разів, — застерігає завідувач кардіологічно­го відділення Клінічної лікарні швид­кої медичної допомоги м. Львова Юрій Мелень. — Не всі пацієнти, які курять, відчувають при інфаркті типо­ві болі за грудиною. Досить часто у та­ких осіб розвивається безбольова фор­ма інфаркту, коли пацієнт переносить інфаркт міокарда „на ногах“, нічого не відчуваючи, і через певний час посту­пає у наше відділення з наслідками сер­цевої недостатності. Ми вже не може­мо йому якісно допомогти. Тютюновий дим знищує ендотелій судин. Судини стають жорсткими. Не можуть звужу­ватись, розширюватись. Нікотин зни­щує здатність судин синтезувати нітрит азоту, який володіє антисклеротичним ефектом, відтак коли людина курить, судини вже не є захищеними, спазму­ються. Постійні спазми провокують під­вищення тиску. Судина може тріснути, і тоді розвинеться інсульт, або „закри­тись“, і це призведе до інфаркту».

Кинути курити складно, але можли­во. В Україні працює професійний сер­віс з надання допомоги у припиненні тю­тюнопаління (донорами проекту є ВООЗ та Швейцарська агенція з розвитку і спів­робітництва, партнерами — МОЗ України та ГО «Центр громадянського представ­ництва «Життя»). Більше інформації — на сайті stopsmoking.org.ua або теле­фоном гарячої лінії 0−800−50−55−60.