Brexit чи не Brexit? Ось у чім питання

ЄС непохитний: перегляду Угоди про вихід Британії з ЄС не буде! А наявну Угоду британський парламент не підтримає…

Противник виходу Британії з ЄС (ліворуч) тримає плакат із гаслом “Brexit: чи він того вартий?”. Але прихильник “Брексіту” (праворуч) непохитний: “Вихід означає вихід”. Фото reuters.com

Невдала спроба провести через Палату громад Угоду між Великою Британією і ЄС про «Брексіт» (вихід королівства з євроспільноти) може коштувати Терезі Мей прем’єрського крісла. У середу, 12 грудня, Консервативна партія, яку представляє Мей, мала визначитися щодо вотуму недовіри своїй лідерці. Як казала Мей, якщо відповідний комітет парламенту проголосує за недовіру прем’єрці, вона буде «готова завершити роботу» на посту глави уряду. Тож не можна виключати варіант дострокових виборів… А «Брексіт»? Він і далі в густому лондонському тумані…

Парламент Великої Брита­нії мав визначитися щодо Угоди з ЄС про «Брексіт» у вівторок, 11 грудня. Але го­лосування не відбулося. Чому саме, Тереза Мей пояснила Па­латі громад у понеділок. «Якби ми провели голосування за­втра, то Угоду би відхилили зі значною перевагою», — конста­тувала прем’єр-міністр. І наго­лосила: від планів затвердити в парламенті Угоду про «Брексіт» британський уряд не відмовля­ється, просто положення Уго­ди про кордон із Ірландією, які, мовляв, спричиняють найбіль­ший спротив депутатів Палати громад, треба покращити. Для цього Мей вирушила у турне «на континент», як кажуть британці, сподіваючись, що зможе пере­конати лідерів ЄС. І до 21 січня 2019 року, заявили в офісі Мей, її уряд обов’язково запропонує британському парламенту ви­значитися щодо Угоди з ЄС про «Брексіт».

Для Ірландії, яка є і зали­шиться членом ЄС, дуже важли­во, аби після виходу Сполучено­го Королівства з євроспільноти кордон між незалежною Ірлан­дією і Північною Ірландією, час­тиною Британії, залишався мак­симально «прозорим». Тобто щоб на цьому кордоні, як і те­пер, фактично не було прикор­донного й митного контролю. (Цю умову Дублін розглядає як ключову для підтримання миру в Ольстері. Мовляв, тамтеш­ні ірландці-католики не повинні почуватися «відрізаними» від Ірландії). Євросоюз поставив­ся до вимог Дубліна з повагою. І запропонував внести до Угоди про «Брексіт» положення, згід­но з яким після виходу Британії з ЄС у Північній Ірландії і надалі будуть чинними деякі внутрішні норми Євросоюзу. Це положен­ня багатьом депутатам Палати громад, у тому числі консерва­торам, не до вподоби. Мовляв, якщо для Північної Ірландії зро­бити виняток, «Брексіт» буде не­справжнім, неповноцінним…

Після того, як уряд Вели­кої Британії не вніс Угоду про «Брексіт» до парламенту, пре­зидент Європейської ради До­нальд Туск скликав позачерго­ву зустріч лідерів ЄС. Утім, Мей не варто сподіватися, що Єв­росоюз погодиться перегляну­ти якісь пункти Угоди. «Ми не будемо її переглядати, — наго­лосив Туск. — Але ми готові об­говорити, як полегшити ратифі­кацію у Великій Британії»… Про небажання ЄС переглядати Уго­ду про «Брексіт» Терезу Мей по­передили також президент Єв­ропейської комісії Жан-Клод Юнкер і федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Що далі? Як неодноразово наголошувала сама Мей, у ви­падку несхвалення парламен­том Великої Британії Угоди про «Брексіт» залишаться два ва­ріанти: або «Брексіт» без жодної угоди (цей сценарій через його непередбачуваність називають «стрибок із обриву»), або жодно­го «Брексіту». Більш імовірним є перший сценарій. Ось і Туск зая­вив, що 13 грудня лідери ЄС об­говорять на своїй зустрічі «готов­ність до сценарію без Угоди». Утім, повністю відкидати можли­вість другого сценарію не варто, бо противників виходу з Євросо­юзу в Сполученому Королівстві з кожним днем усе більше. За да­ними соціологів, якби відбув­ся повторний референдум, біль­шість британців проголосувала би проти «Брексіту».

Британських противників «Брексіту» надихнув днями Суд Є С (Європейський суд спра­ведливості). Він визнав, що Ве­лика Британія може в односто­ронньому порядку відкликати свою заявку на вихід із ЄС. «Таке відкликання, — наголосили суд­ді, — означало би, що Сполуче­не Королівство залишилося би державою-членом ЄС, на умо­вах, які не змінилися». До Суду Є С звернувся шотландський суд, а до того, своєю чергою, ряд проєвропейських політиків і активістів. На їхню думку, у ви­падку організації у Британії по­вторного референдуму щодо «Брексіту», або ж відставки уря­ду Терези Мей, Сполучене Ко­ролівство повинно мати можли­вість відмовитися від «Брексіту» в односторонньому порядку, без додаткових переговорів із ЄС. Європейський суд справед­ливості таке право Лондону на­дав. Чи той ним скористаєть­ся?..