«Якщо вчитель крутіший, ніж комп’ютерна гра, тоді діти тягнуться до вчителя …»

Другий рік поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл України Львівський фізико-математичний ліцей

У топ-рейтингу 200 шкіл України за результатами ЗНО-2018 — навчальні заклади Львова, Києва, Харкова та Дніпра. Для укладання рейтингу навчальних закладів інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» використав результати ЗНО випускників шкіл у 2018 році. Школи розміщені за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів учасників тестування з усіх предметів ЗНО.

Лідерами рейтингу найкращих шкіл Львова цього року стали Львівський фізико-математичний ліцей, Спецшкола № 37, Львівська ака­демічна гімназія, Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка та НВК «Школа I сту­пеня-гімназія». Загалом у списку лише кілька звичайних шкіл — найкращі резуль­тати на ЗНО в основному демонструють випускники гімназій або шкіл з певною спеціалізацією.

Другий рік поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл України — Львівський фі­зико-математичний ліцей. Високі бали на ЗНО з української мови та літерату­ри отримав 81% випускник ліцею, а з ма­тематики — 87%. Такі результати дозво­лили навчальному закладу не лише бути на вершині загального рейтингу, а й ста­ти першим у двох рейтингах за окреми­ми предметами — з мови/літератури та математики.

Лідерство Львівського фізико-мате­матичного ліцею проявляється ще й у кількості випускників, які отримали під час тестування найвищі бали. Із 26 львів­ських учнів (місто + область), які отрима­ли 200 балів за тест, випускниками ліцею є 12 осіб. Більше того — крім ліцею, цього року жодна школа не мала більше одно­го 200-бальника.

Деякі батьки обурюються, що якісну загальну освіту в Україні можуть нада­ти хіба що ліцеї, гімназії або школи з по­глибленим вивченням предметів. «Однак вибору навчального закладу нас позбав­ляють (дитина зобов’язана навчатися у школі району, де живе сім’я). Неосвіче­ними легко маніпулювати… Так виглядає у моїх очах державна освітня політика», — написала у «Фейсбуці» Анна Харачко.

Директор Львівського фізико-ма­тематичного ліцею Мар’ян Добосе­вич каже, якщо є колектив учнів та вчи­телів-однодумців і немає розбіжностей, тоді все буде добре. «Звичайно, я не можу сказати, що у нас все ідеально, — каже директор. — Але якщо щось не спра­цьовує, завжди можемо спертися чи то на батьків, чи то на вчителів. Підкорегу­вати питання…».

— Очевидно, що до вас йдуть вчити­ся діти, яким дається фізика і мате­матика. Вирішити питання за гроші у вашому ліцеї, думаю, не вдасться.

— Без сумніву. Питання не у фінансах, а у цілеспрямованості дітей і розумінні батьків, — веде далі Мар’ян Добосевич. — Так, можливо, вони не такі ідеальні, як би нам того хотілося. Дехто думає, якщо ди­тина вчиться у фізматліцеї, то вона вже ідеальна. Але це не так. Діти завжди діти. Зі своїми недоліками, примхами і ба­ченням. Але якщо вчитель крутіший, ніж комп’ютерна гра, тоді діти тягнуться до вчителя, а не до комп’ютера.

— Все-таки, за вашими спостере­женнями, можна навчити фізики-ма­тематики, чи для цього треба мати природні здібності?

— Є різного типу люди. Є такі, хто сприймає інформацію відразу. Їм не по­трібно детальних пояснень, відпрацю­вання техніки, умінь та навичок. Є мо­менти, коли одразу іскра проскакує, в інших випадках потрібна важка праця. І діти бувають різні. Ми стараємося під­тримати і тих, і тих. Одній дитині дати до­датковий харч для мозку. Іншій пояснити, чому їй не одразу все вдається зробити.

— Деякі батьки обурюються, що держава позбавляє їх права вибору навчального закладу…

— Якщо мене запитують, я завжди ра­джу обирати не школу, а вчителя. А клас­ного вчителя на Львівщині завжди можна знайти. Звичайно, хотілося б, щоб кожна початкова школа мала хороших спеціа­лістів з англійської мови, з інших предме­тів. Щодо позбавлення вибору… Я вчив­ся у звичайній восьмирічній школі. Я не вступив за конкурсом у престижну львів­ську школу. Це було у далекому 1972 році. У той час у Львові було чотири шко­ли, де були конкурси. І нічого страшного, зміг себе реалізувати. (У фізико-матема­тичний ліцей діти вступають з 8-го класу. — Авт.).

Є директори, які є вдалими менедже­рами. У них працюють професійні вчите­лі, вони створюють комфортні умови, і до них тягнуться кращі учні. В Україні хоро­ша початкова освіта. Це треба цінувати. А батьки мають давати установку дітям: не важливо, у якій школі ти вчишся, ти маєш брати знання. Якщо така установка буде, звичайно, буде і результат. Бачите, ми серед усіх міст України, великих міст, маємо найкращий середній бал з ЗНО. А у Києві будують школи на купу мільйонів доларів…