Передплатити Підтримати

«Від автокефалії Української православної церкви Москву сильно тіпає…»

Важливе рішення Константинополь може прийняти уже 3 вересня. Але Кремль не полишає спроб цьому завадити

На початку вересня, під час Синаксису у Стамбулі, ієрархи Вселенського Патріархату обговорюватимуть питання про автокефалію для Української православної церкви. Фото patriarchate.org

Серед десятків вітальних телеграм, які надійшли в Україну з нагоди 27-річниці її незалежності, було коротке, але промовисте послання від Вселенського Патрі­арха. «Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинополь­ської Матері-Церкви», — на­писав Варфоломій. Цей знак уваги — один з багатьох, які Константинополь активно проявляє до України упро­довж останніх місяців. Ще більше приємних новин з резиденції Вселенського Патріарха у стамбульсько­му мікрорайоні Фанар Київ очікує у найближчий місяць-два. Зокрема, на початку наступного тижня, 3 вересня, коли там після трирічної пе­рерви з’їдуться на Синаксис (зібрання, на якому вирішу­ють найважливіші питання Церкви) усі ієрархи Констан­тинопольського патріархату. За даними з багатьох дже­рел, цього дня Варфоломій І може зробити важливу заяву щодо помісності Української православної церкви.

Про автокефалію УПЦ у День Незалежності пре­зидент України Петро По­рошенко говорив по телефо­ну з Його Всесвятістю. Про незалежність Української пра­вославної церкви йшлося і у святковій промові глави нашої держави: «Не може бути віль­ним тіло, коли душа — в поло­ні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, у Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній ву­зол, яким імперія відчайдуш­но намагається нас прив’язати до себе. Ми сповнені рішучос­ті покласти край протиприрод­ному та неканонічному перебу­ванню вагомої частини нашої православної спільноти у за­лежності від російської церк­ви. Церкви, яка освячує гібрид­ну війну Путіна проти України, яка день і ніч молиться за росій­ську владу і за військо — теж ро­сійське»… Зараз, коли ми від­новили і захистили державну незалежність України із столи­цею в Києві, немає жодних при­чин для того, щоб серед інших Помісних Православних Церков не було рівної їм Помісної Пра­вославної Церкви України".

Президент наголосив, що питання надання томосу про автокефалію для Православної церкви України виходить дале­ко за межі релігійного. «Воно з того ж ряду, що зміцнення ар­мії; що захист мови; що бороть­ба за членство в Євросоюзі та НАТО. Це — ще один стратегіч­ний орієнтир на нашому істо­ричному шляху. Це — вагома складова нашої незалежності», — зазначив Петро Порошенко.

Утім, у низці ЗМІ за останні дні було поширено багато інформа­ції, яка мала би посіяти зневіру у прихильників Української поміс­ної православної церкви. Ледь як не доконаний факт її прова­лу трактували майбутню зустріч у Константинополі (призначе­ну на 31 серпня) московського патріарха Кирила і Вселенсько­го Патріарха. Мовляв, гонець із Москви, передрікаючи всілякі катаклізми, таки «вламає» Вар­фоломія не надавати УПЦ не­залежний статус. Поширювали чутки, що на Варфоломія І, на прохання Путіна, натиснув (чи ще має це зробити) президент Туреччини Ердоган.

Як ще один аргумент на ко­ристь того, що ідею автокефа­лії УПЦ вирішили заблокувати або ж відкласти у довгий ящик, називали звістку про те, що за­планований на 10 вересня Си­нод Вселенського Патріархату з «українського» питання (саме на Синоді затверджують такі доленосні рішення) перенесли на 9−11 жовтня. Про це, зокре­ма, у своїх інтерв’ю стверджу­вав відомий богослов, архіман­дрит Російської православної церкви Кирило (Говорун).

Деякі оглядачі говорили і про те, що у кращому випадку УПЦ нададуть статус митрополії, а не проголосять її помісною, ав­токефальною. На це речник УПЦ Київського патріархату архіє­пископ Євстратій (Зоря) зая­вив: «Усі переговори (світські та церковні) від квітня і дотепер ве­дуться щодо автокефалії, а не митрополії. Під час переговорів не раз наголошувалося саме на цьому. Всі ієрархи, які звернули­ся до Вселенського Патріарха у квітні цього року, просили нада­ти томос про автокефалію, а не створити митрополію. Так само як і президент разом з парла­ментаріями просили надати то­мос про автокефалію, а не ство­рити митрополію».

Важливою інформацією, яка навряд чи сподобається Крем­лю і підконтрольному йому Московському патріархату, во­лодіє вітчизняний експерт з пи­тань релігійного життя Ярос­лав Коцюба, який представляє Інститут світової політики. По­силаючись на власні джерела, аналітик ствердив кілька речей. Перше — томос про автокефа­лію Української православної церкви уже написано. На дум­ку пана Коцюби, цей документ є «канонічно досконалим і без­доганним». Адже його підго­товку патронував сам Вселен­ський Патріарх, який є одним із співзасновників Товариства ка­нонічного права Східних Цер­ков, він під час свого навчання у Римі писав дисертацію на цю тему. За словами Ярослава Ко­цюби, безпосередньо до напи­сання томоса для УПЦ має від­ношення професор Афінського університету Власіос Фідас, якого вважають одним з най­кращих фахівців з канонічного права.

Особи, наближені до Фа­нару, кажуть, що томос скла­датиметься із чотирьох глав. У них буде описано ситуацію, яка склалася з УПЦ, пояснено мотиви надання автокефалії, а також буде описано історич­ні й канонічні підстави для цьо­го (згадка про Матір-Церкву, якою для УПЦ є Константино­поль). А ще, очікується, у томо­сі буде (тобто вже прописано) обов’язки УПЦ, канонічні рам­ки її діяльності у статусі автоке­фальної.

«Наші джерела, — зазначає Ярослав Коцюба, — запевни­ли, що всі питання автокефа­лії для Української церкви буде роз’яснено в останній день Си­наксису — 3 вересня. Саме ця дата має стати ключовою. Від­повідаючи на уточнююче за­питання, чи буде надано ав­токефалію, у Стамбулі нам відповіли: «Так, буде!».

А тим часом…

Російські хакери Fancy Bear намагалися отримати доступ до електронного листування верховних помічників Вселен­ського Патріарха Варфоломія І, який вирішує, чи надавати ав­тономію Українській Помісній Автокефальній Церкві. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на розслідування Associated Press.

Коментарі для «ВЗ»

Петро Кралюк, професор Острозької академії, доктор філософії
Зустріч московського па­тріарха Кирила із Вселен­ським Патріархом буде зна­ковою. Московські патріархи, як правило, до Стамбула не їздили. Якщо не помиляю­ся, це буде чи не перший та­кий візит. Це свідчить про те, що Москва дуже за­цікавлена у тому, щоб залишити Україну у своїй сфері впливу. Наскільки сильним буде тиск Кири­ла і чи піддасться цьому тиску Варфоломій І? Як на мене, Вселенський Патріарх уже зробив низку кро­ків, тож відступати йому недоречно. Інша справа, що може бути досягнуто певні домовленості щодо перенесення томосу. Можливо, автокефалію УПЦ буде подано у такій формі, яка дещо задовольняти­ме Москву. Томос для УПЦ може стати предметом дискусій. Тим більше, що Вселенський і Москов­ський патріархати перебувають зараз далеко не у дружніх стосунках, між ними є чимало зон кон­флікту. Можливо, під час цієї зустрічі буде зроблено спроби домовитися. У тому числі, як не при­кро це звучить, — за рахунок України…

І все ж я — оптиміст. Вважаю, що рано чи піз­но томос буде підписано, автокефалію УПЦ буде надано. Утім, не треба сподіватися, що це буде дуже швидко. Думаю, що восени Все­ленський Патріарх ще проводитиме низку консультацій з представниками інших право­славних церков. А після них питання буде ви­рішено.

Олександр Палій, історик, релігієзнавець, політолог

Натиснути на Варфо­ломія І може не Кирило, а російський президент Пу­тін — через свого турець­кого колегу Ердогана. 10 вересня Путін їде на пе­реговори до Стамбула. А уряд Туреччини має сер­йозний вплив на Вселен­ський Патріархат, чия резиденція розташована у Стамбулі. Тобто Кремль спробує задіяти всі на­явні у нього ресурси. Москву від історії з авто­кефалією УПЦ сильно тіпає, тож там докладати­муть усіх зусиль, щоб її не було надано. Але ми бачимо, що керівництво Вселенського Патріар­хату зробило так багато у справі надання томо­су УПЦ, що розвертатися йому не випадає. Ду­маю, Константинополь і надалі рухатиметься у правильному напрямку.