Заслання

Маловідомі сторінки історії львівської пересильної тюрми № 25

Дещо із життя галичан на засланні і після заслання.