Заслання

Арештованого за вільнодумні поезії Тараса Шевченка намагалися врятувати чимало впливових людей

Маловідомі сторінки історії львівської пересильної тюрми № 25

Дещо із життя галичан на засланні і після заслання.